Koppeling met Unpaid en Exact Online

Ook in Corona-tijden wordt er verder gewerkt om EenvoudigFactureren te verbeteren. Deze nieuwe opties zijn vanaf nu beschikbaar:

Unpaid

Unpaid helpt bedrijven bij het betaald krijgen van onbetaalde facturen. Het is een online platform dat gespecialiseerd is in het innen van onbetwiste B2B facturen. Met Unpaid kunt u uw achterstallige facturen eenvoudig rechtstreeks laten innen via een gerechtsdeurwaarder.

Via de nieuwe koppeling naar Unpaid kunt u uw achterstallige facturen met enkele klikken doorsturen naar Unpaid. Per aanvraag betaald u enkel een voorschot op de kosten die bij een succesvolle afhandeling volledig worden gerecupereerd.

Voor meer info zie Unpaid

Communicatie
Creditmanagement is voor veel bedrijven een frustrerende en energie opslorpende bezigheid. Heel wat bedrijven bieden tools om het dit creditmanagement een stuk eenvoudiger te maken. Unpaid en EenvoudigFactureren zijn beiden dergelijke bedrijven. EenvoudigFactureren doet wat het zegt, namelijk bedrijven de mogelijk geven om hun facturatie sneller en eenvoudig te doen en op te volgen. Unpaid zit in het verlengde daarvan en helpt bedrijven bij het betaald krijgen van onbetaalde facturen. Door de integratie tussen deze beide platformen kunnen de meer dan 3.500 bedrijven die klant zijn bij EenvoudigFactureren met een eenvoudige druk op de knop hun onbetaalde facturen transfereren naar het Unpaid systeem.
“EenvoudigFactureren heeft de perfecte klantengroep voor ons. Heel wat KMO’s die veel focus leggen op het leveren van goed werk maar geen tijd willen verliezen met complexe administratieve processen” vertelt Dirk Dewulf, general manager van Unpaid. “Bovendien ligt net als bij ons de focus bij EF op gebruiksgemak. Zeker in deze tijden zijn dergelijke integraties nog meer van belang. Ze zorgen er immers voor dat we alles maximaal online kunnen doen.”
Ook Wim Verstuyf, oprichter van EenvoudigFactureren is erg blij met deze nieuwe stap. “Wij willen graag dat onze klanten op een eenvoudige, intuïtieve en snelle manier gebruik kunnen maken van kwalitatieve externe dienstverleners. Unpaid was een logische aanvulling bij de integraties die wij reeds hebben.”
Beide bedrijven zijn erg tevreden met deze nieuwe stap. Door deze integratie krijgt Unpaid toegang tot een groot aantal potentiële klanten en accountants terwijl EenvoudigFactureren de klanten een gratis, eenvoudige en toegankelijke oplossing aanbiedt voor het steeds verder toenemende probleem van slechte betalers.

Over Unpaid
Unpaid is een Gentse scale-up van Jeroen De Man en Dirk Dewulf. Het online platform dat gespecialiseerd is in het innen van onbetwiste BtB facturen werd in 2016 opgericht naar aanleiding van een wetswijziging die ervoor zorgde dat het innen van deze facturen een pak eenvoudiger kon. Het trok onmiddellijk de aandacht van de juridische sector door in het eerste jaar al de prestigieuze en internationale “Innovative Lawyers” award van de Financial Times te winnen. In november 2019 won het bedrijf de Credit Management Innovation Award. In de 3 jaar dat het bestaat trok Unpaid meer dan 850 trouwe klanten aan.

Exact Online

Een rechtstreekse koppeling met Exact Online kan nu worden opgezet. Dit maakt het mogelijk om facturen en klanten rechtstreeks in te boeken in uw Exact Online boekhouding.

Voor meer info zie Exact Online

Varia

Daarnaast werden een aantal kleinere wijzigingen doorgevoerd:

 • De koppeling met Ponto werd bijgewerkt om de verbinding te optimaliseren.
 • De koppeling met Yuki werd bijgewerkt waardoor bij aanmaak van een factuur met bedragen inclusief BTW deze factuur nu ook met bedragen inclusief BTW in Yuki wordt aangemaakt.
 • De integratie met Google Drive is terug beschikbaar. Deze was tijdelijk niet meer beschikbaar door een wijziging bij Google.
 • Bij aanmaak van een anderstalige factuur zal de korting op één item nu in de correcte taal worden toegevoegd.
 • Bij een algemene BTW-vrijstelling (bijv. vrijstelling kleine ondernemingen) zal de BTW nu correct worden berekend bij aanmaak van een factuur vanuit een leveringsbon.

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de servicedesk.

Eenheidsprijs inclusief BTW en e-mailadres boekhouder

Een nieuwe update is beschikbaar op EenvoudigFactureren. Een overzicht met de laatste wijzigingen kunt u hier terugvinden.

BTW inclusief en nieuwe berekeningswijze totalen

De eenheidsprijs van facturen en andere documenten kan nu zowel inclusief BTW als exclusief BTW worden ingegeven. Als een factuur met eenheidsprijs inclusief BTW wordt opgemaakt worden alle bedragen ook inclusief BTW weergegeven bij afdruk van de factuur.

Standaard worden facturen nog steeds exclusief BTW aangemaakt maar dit kunt u per factuur laten afwijken. De standaard werkwijze kan worden ingesteld via “Instellingen” > “Geavanceerd”.

Daarnaast werd er een nieuwe berekeningswijze in gebruik genomen. Door deze nieuwe berekeningswijze zullen kortingen en totalen anders worden berekend en dit kan kleine afrondingsverschillen geven ten opzichte van de voordien gebruikte berekeningswijze. Bestaande facturen blijven uiteraard ongewijzigd maar past u een bestaande factuur aan dan zal ook hier de nieuwe berekeningswijze worden toegepast.
Door deze nieuwe berekeningswijze kan er consistenter worden gewerkt als facturen worden verzonden naar externe applicaties en services zoals boekhoudpakketten en PEPPOL.

Het aantal decimalen van de eenheidsprijs kon tot nu worden opgegeven via de instellingen. Deze optie is niet langer beschikbaar en het aantal decimalen die u opgeeft tijdens aanmaak van de factuur wordt nu overgenomen bij afdruk. Zo bepaalt u dus tijdens aanmaak van de factuur met hoeveel decimalen er wordt gewerkt. Net als voordien wordt het totaal van de factuurlijn steeds afgerond op 2 decimalen. Bestaande facturen blijven ongewijzigd tenzij u de factuur aanpast, dan zal de nieuwe werkwijze worden toegepast.

In de “Artikelen”-module kan nu per artikel worden ingegeven of de prijs inclusief of exclusief BTW is. Bij BTW inclusief wordt het toegepaste BTW-tarief verplicht en indien nodig worden prijzen automatisch herberekend bij het toevoegen van het artikel aan een factuur. Daarnaast kan aan een artikel nu ook een eenheid worden toegevoegd. Zo wordt de eenheid automatisch toegevoegd op de factuur bij selectie van het artikel. Aanmaken en tonen van artikelen werd herschikt om met deze nieuwe velden rekening te houden.

Opmerking: Op account-niveau kon reeds worden ingesteld om te werken met facturen inclusief BTW. Hierbij werd de eenheidsprijs ingegeven inclusief BTW maar steeds afgedrukt exclusief BTW. Facturen die zo werden opgemaakt blijven ongewijzigd en dus nog steeds afgedrukt exclusief BTW. Past u zo een factuur aan dan dient u te letten op de berekening aangezien bovenstaande nieuwe werkwijzes zullen worden toegepast.

E-mailadres boekhouder

Verzenden van facturen naar de boekhouder kan reeds op verschillende manieren maar is nu ook mogelijk via e-mail. Hiervoor kunt u een “E-mailadres boekhouder” terugvinden via “Instellingen” > “E-mail instellingen”. Eenmaal het e-mailadres van de boekhouder werd toegevoegd aan uw account kunt u net als bij een koppeling via CodaBox of ClearFacts facturen periodiek of automatisch verzenden naar de boekhouder. De facturen worden dan als elektronische factuur (in e-fff formaat) naar de mailbox van de boekhouder verzonden voor verdere verwerking.

Voor meer info zie: Verzend naar boekhouding

Ook het “Back-up e-mailadres” werd bijgewerkt. Als de optie “Enkel facturen” werd aangevinkt zal het back-up e-mailadres niet langer worden gebruikt bij het verzenden van herinneringen.

Voorkom aanpassingen aan facturen

Eenmaal een factuur werd verzonden naar de klant mag deze niet langer worden gewijzigd en dient u een creditnota aan te maken om de factuur tegen te boeken en een nieuwe factuur aan te maken. Om gebruikers te helpen om bovenstaande regel in acht te nemen werden enkele wijzigingen doorgevoerd bij het aanpassen van facturen.

Zo zult u vanaf nu steeds een waarschuwing krijgen bij het aanpassen van een factuur als deze reeds werd afgedrukt, verzonden of als betaald gezet. Daarnaast kan een factuur standaard niet langer worden gewijzigd of verwijderd indien deze reeds werd verzonden naar de boekhouder. Via “Instellingen” > “Geavanceerd” kan dit alsnog terug mogelijk worden gemaakt of kan er strikter worden gewerkt zodat het wijzigen of verwijderen van een factuur ook niet mogelijk is eenmaal deze werd afgedrukt of verzonden naar de klant.

Om een voorbeeld van de afgedrukte factuur te krijgen zonder dat deze als “Afgedrukt” wordt aangeduid kunt u nu een afdrukvoorbeeld aanvragen via “Meer acties” > “Afdrukvoorbeeld”.

Notatie van bedragen

De notatie van bedragen werd aangepast om deze conform te brengen met de gangbare schrijfwijze. Het €-teken wordt nu voor het bedrag geplaatst en tussen duizendtallen wordt een punt geplaatst (bijv. € 1.000,00). Via de layout-editor kan net als voordien de positie van het €-teken worden bepaald bij afdruk. Franstalige en Engelstalige facturen zullen een schrijfwijze conform de taal gebruiken.

Aanpassen factuurnummering

Tijdens aanmaak van een factuur (of ander document) kon reeds een nieuwe factuurnummering worden ingesteld. Nu is het ook mogelijk om een afwijkend factuurnummer in te geven zonder dat hierdoor een nieuwe factuurnummering wordt opgestart. Zo kunt u eenmalig een afwijkend factuurnummer ingeven en toch nog uw huidige factuurnummering behouden. Aanpassen van het factuurnummer zult u nu bovenaan het scherm terugvinden tijdens aanmaak van de factuur.

Nieuw doorzendadres

Standaard wordt bij het verzenden van facturen en andere documenten een doorzendadres gebruikt. Via dit doorzendadres zullen de documenten vanuit het domein van EenvoudigFactureren worden verzonden naar uw klant maar antwoorden hierop worden alsnog automatisch doorgestuurd naar uw mailbox.

De werkwijze en het domein van het doorzendadres werden aangepast. Zo zullen de e-mails bij uw klant nu toekomen via “@fw.eenvoudigfactureren.be” en worden reacties op deze e-mails eerst verder verwerkt zodat o.a. spam-mails beter kunnen worden tegengehouden. De reacties zullen nog steeds in uw mailbox terechtkomen maar worden verzonden vanuit “no-reply@fw.eenvoudigfactureren.be”. Voeg dit e-mailadres dus zeker toe aan uw contacten om te voorkomen dat deze in de spam-folder terechtkomen.

Wenst u alsnog het oude domein “@forward.eenvoudigfactureren.be” te gebruiken dan kunt u contact opnemen met de helpdesk om dit te activeren voor uw account.

Nieuwe status “Herinnering verzonden”

Bij het verzenden van herinneringen wordt nu een nieuwe status aan de factuur toegevoegd zodat ook in het overzicht een duidelijke aanduiding wordt weergegeven eenmaal een herinnering werd verzonden.

Betaalwijze “Cadeaubon”

De nieuwe betaalwijze “Cadeaubon” kan nu worden opgegeven bij het registreren van een betaling. Daarnaast wordt bij de aanmaak van elektronische facturen een aangepaste codering gebruikt om de verschillende betaalwijzes aan te duiden. Zo worden deze meer in overeenstemming gebracht met de gebruikte coderingen in aangesloten software (o.a. Yuki).

Nieuwe variabelen

De nieuwe variabele %total-quantity% werd toegevoegd om het totaal aantal items in de factuurnotitie op te kunnen nemen. Een aantal bestaande variabelen zoals %total%, %total-remaining%, %document-date% en %structured-message% zijn nu ook beschikbaar in de factuurnotitie. Deze variabelen worden omgezet naar de corresponderende waarde bij afdruk van de factuur.

Voor een overzicht zie: Variabelen

Andere wijzigingen

De status die in het factuuroverzicht werd ingesteld (bijv. “Alle facturen” tonen) zal behouden blijven als er via de “Terug”-knop wordt teruggegaan naar het overzicht.

Bij export van facturen naar Excel zal nu ook de layout en de taal van de factuur worden toegevoegd indien beschikbaar.

Nieuwe helpteksten werden toegevoegd waar nodig. Deze helpteksten kunnen helpen om verduidelijking te geven bij het invullen van gegevens in o.a. de Instellingen-pagina.

De maxima van het veld “Aantal” van een factuurlijn werd verhoogd en er kan nu tot 999.999 worden ingegeven (was voordien 99.999).

Bij accounts met het gratis Starter-pakket wordt steeds een verwijzing naar EenvoudigFactureren geplaatst in de e-mail en op de factuur-afdruk. Bij accounts met een Professional-pakket of hoger kon dit optioneel worden uitgeschakeld. Vanaf nu zal deze verwijzing bij accounts met een Professional-pakket of hoger steeds worden uitgeschakeld. Het is dus niet langer nodig om deze optie aan te vinken.

Ook deze verbeteringen worden ingebouwd:

 • Voor Nederlandse gebruikers zal het land van een nieuwe klant nu standaard op Nederland worden ingesteld.
 • Verzenden van 0-facturen via PEPPOL is nu mogelijk.
 • De generatie van PDF-bestanden werd geoptimaliseerd en afhankelijk van het gebruikte lettertype zullen deze nu een kleiner bestand genereren en dit zonder kwaliteitsverlies.
 • Bij aanmaak van anderstalige facturen zal de standaard notitie nu steeds de correcte taal bevatten. Dit kon voordien afwijken bij het aanmaken van bijv. een factuur uit een offerte.
 • Als een creditnota wordt aangepast en omgevormd naar een factuur zal de standaard betalingstermijn worden gebruikt.
 • Bij aanmaak van een factuur uit een leveringsbon die artikelen bevat zal nu het correcte BTW-tarief uit het artikel worden overgenomen.
 • In het rapport “Artikeloverzicht” zal het aantal van een factuurlijn uit een creditnota correct worden opgenomen.

API

Om deze wijzigingen mogelijk te maken werden volgende aanpassingen aan de API doorgevoerd:

 • Nieuw veld stockitems.unit om de eenheid van het artikel bij te houden.
 • Nieuw veld stockitems.tax_included om aan te duiden of de prijs al dan niet inclusief BTW werd opgegeven.
 • Nieuwe velden invoices.tax_included, receipts.tax_included, quotes.tax_included, orders.tax_included en subscriptions.tax_included om aan te duiden dat de eenheidsprijs inclusief BTW wordt opgegeven en afgedrukt.
 • Veld items.amount_with_tax kon reeds worden opgegeven indien werd gewerkt met prijs inclusief BTW maar deze zal nu ook steeds worden teruggegeven bij ophalen van gegevens.
 • Velden items.quantity en items.quantity_with_unit werden uitgebreid met maxima tot 999999.

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de servicedesk.

Automatische herinneringen en WooCommerce plugin

De eerste update van EenvoudigFactureren in 2020 is beschikbaar:

Automatische herinneringen

Om een vlottere betaling van achterstallige facturen te bekomen kunnen nu automatisch herinneringen worden verzonden. Zo dient u niet zelf op te volgen welke facturen nog niet werden betaald en wordt er op verschillende momenten per e-mail een herinnering naar uw klant verzonden.

Automatische herinneringen dient u eerst te activeren via “Instellingen”. Voor meer info zie: Herinneringen

WooCommerce plugin

WooCommerce is een opensource eCommerce-oplossing gebaseerd op WordPress. Met de nieuwe WooCommerce plugin WooEenvoudigFactureren kunnen bestellingen in uw WooCommerce online shop automatisch worden doorgestuurd naar uw account op EenvoudigFactureren.

Zo worden klantgegevens gesynchroniseerd en worden automatisch bestelbonnen of facturen aangemaakt in EenvoudigFactureren. U koppelt dus uw online winkel rechtstreeks aan EenvoudigFactureren.

Deze plugin is gratis beschikbaar via WooCommerce plugin

API

Om deze wijzigingen mogelijk te maken werden volgende wijzigingen aan de API doorgevoerd:

 • Nieuw veld clients.default_automatic_reminders om standaard automatische herinneringen voor de klant te verzenden
 • Nieuw veld invoices.automatic_reminders om automatische herinneringen te activeren voor een factuur

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de servicedesk.

Tweede klantadres en aangepast e-mail onderwerp

Een nieuwe update van EenvoudigFactureren is beschikbaar met enkele interessante wijzigingen:

Klanten

Aan het beheren van klanten werden verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo kunt u nu een tweede adreslijn toevoegen en het land van de klant kunt u selecteren uit een lijst. Daarnaast kan er een tweede verzendadres of werfadres worden toegevoegd. Dit tweede adres kunt u toevoegen bij afdruk van de factuur, leveringsbon of ander document (te activeren via “Layouts”).

In het klantenoverzicht ziet u naast de naam nu ook het adres van de klant. Dit maakt het mogelijk om in een oogopslag een onderscheid te maken tussen klanten met een gelijkaardige naam. En per klant kunt u een vaste gestructureerde mededeling instellen. Deze gestructureerde mededeling wordt dan automatisch gebruikt bij het aanmaken van een factuur voor deze klant. Om een vaste gestructureerde mededeling in te stellen dient u eerst de modules “Gestructureerde mededeling” en “Klant specifieke instellingen” te activeren.

Bij het importeren van klanten vanuit Excel zal nu ook rekening worden gehouden met het klantennummer om een bestaande klant te detecteren.

Verzending factuur per e-mail of PEPPOL

Tijdens het verzenden van een factuur (of ander document) via e-mail krijgt u nu de mogelijkheid om het onderwerp van de e-mail aan te passen. Vooral handig als u de factuur op een meer gepersonaliseerde manier wenst te versturen.

En om te voorkomen dat bij het opstellen van de begeleidende tekst van de e-mail het “Verzend”-kader ongewenst wordt gesloten zullen deze kaders niet langer worden gesloten als u ernaast klikt. Om het kader te sluiten klikt u op de Annuleren-knop, op het kruisje bovenaan of ook met een dubbelklik naast het kader zal deze sluiten.

Het verzenden van facturen via PEPPOL is reeds enige tijd beschikbaar maar omdat niet iedereen PEPPOL kent en deze manier van verzenden toch wel heel wat voordelen biedt zal er nu automatisch worden gedetecteerd als een klant via PEPPOL bereikbaar is; ook als de PEPPOL-module niet werd geactiveerd. Zo kunt u deze optie rechtstreeks activeren en verzenden via PEPPOL. Werd de PEPPOL-module wel reeds geactiveerd zal de PEPPOL-tab automatisch worden getoond indien de klant via PEPPOL kan worden bereikt.

Meer info over PEPPOL: PEPPOL-info pagina

Ponto

Via Ponto kunt u uw bankrekening rechtstreeks connecteren met EenvoudigFactureren om automatisch betalingen in te lezen. Door een update bij Ponto is het nodig om de koppeling met Ponto opnieuw in te stellen. Tot nu maakte de koppeling van EenvoudigFactureren naar Ponto gebruik van een API token. Deze manier van connecteren vervalt echter op 31 december 2019.

Het is daarom belangrijk dat u voor 31/12/2019 uw koppeling met Ponto verbreekt en de koppeling opnieuw opzet.

Aanmaak facturen

Ook bij het aanmaken van facturen werden enkele kleine verbeteringen doorgevoerd.

Als uw factuur is gemaakt vanuit een offerte of ander document beschikt u over 2 nieuwe variabelen die kunnen worden toegevoegd aan de factuurnotitie. Met %original-document-type% (bijv. “offerte”) en %original-document-number% (bijv. “2019-0001”) kunt u nu rechtstreeks verwijzen naar het oorspronkelijke document. Ook de reeds bestaande variabele %document-number% kunt u nu gebruiken in de factuurnotitie. Deze variabelen stelt u bij voorkeur in via de “Instellingen” als standaard factuurnotitie.

Bij gebruik van een BTW-vrijstelling wordt de begeleidende tekst automatisch toegevoegd in de factuurnotitie. Ook als een Franstalige of Engelstalige factuur wordt aangemaakt. Past u de taal van de factuur nog later aan dan zal de begeleidende tekst in de factuurnotitie nu ook automatisch worden aangepast naar de correcte taal.

Voor BTW-vrijstelling “VA – Vrijstelling door vrijgestelde activiteiten” kunt u de omschrijving van het artikel 44 uit het BTW-wetboek nu aanvullen met de wettekst die van toepassing is. Hiervoor gaat u naar “Instellingen” > “Geavanceerd”.

Een nieuwe optie werd toegevoegd die bepaald hoe meerdere offertes (of bestelbonnen) worden samengevoegd naar een nieuwe factuur. Bij het samenvoegen kunt u de regels van de verschillende offertes nu gescheiden houden. Hiervoor gaat u naar “Instellingen” > “Geavanceerd” > “Samenvoegen offertes” > “Items gegroepeerd per offerte houden”.

Andere wijzigingen

Ook deze andere wijzigingen werden doorgevoerd:

 • Bij het manueel koppelen van een bankverrichting kunt u nu ook zoeken naar de openstaande factuur.
 • Instellen van een afwijkende titel per layout via “Layouts” (Bijv. “Bestelbon” vervangen door “Overeenkomst”). Deze afwijkende titel zal enkel worden getoond bij afdruk. Dit was per document type reeds mogelijk via “Instellingen” > “Geavanceerd” maar kan nu bijkomend per layout worden ingesteld.
 • Elektronische facturen (UBL) met grootboekrekening werden bijgewerkt om betere ondersteuning aan boekhoudprogramma’s te bieden.
 • Verbetering van aanmaken en terugzetten back-ups bij accounts met veel gegevens.
 • Extreem lange woorden worden bij afdruk nu verdeeld over verschillende lijnen.

API

Om deze wijzigingen mogelijk te maken werden volgende wijzigingen aan de API doorgevoerd:

 • Nieuwe velden clients.street2 en clients.country_code om bijkomende adresgegevens bij te houden
 • Nieuwe velden clients.delivery_address en clients.site_address om het verzendadres en werfadres bij te houden
 • Nieuw veld clients.default_structured_message om de standaard gestructureerde mededeling per klant bij te houden
 • Nieuw veld subscriptions.email_subject om het e-mail onderwerp van de te versturen factuur bij te houden
 • Nieuw veld invoices.outstanding_balance voor het resterende saldo van een klant (enkel beschikbaar via API)

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de servicedesk.

Notificaties en koppeling met Octopus

Ook de voorbije periode werden nieuwe opties op EenvoudigFactureren beschikbaar gemaakt:

Notificaties

Een melding ontvangen als een onbetaalde factuur achterstallig wordt of een melding indien een factuur via e-mail niet kon worden afgeleverd? Met het nieuwe onderdeel Notificaties kunt u deze en andere meldingen ontvangen over gebeurtenissen van uw account. Nieuwe notificaties worden automatisch getoond op de website of kunt u per e-mail ontvangen.
Ga naar “Notificaties” > “Instellingen” om notificaties te activeren of uit te schakelen.

Koppeling met Octopus

Een rechtstreekse koppeling met het boekhoudpakket Octopus kan nu worden opgezet. Zo kunt u uw verkoopfacturen aangemaakt op EenvoudigFactureren rechtstreeks doorsturen naar uw Octopus-boekhoudpakket.

Voor meer info zie de info-pagina rond Octopus.

Varia

Ook volgende verbeteringen werden doorgevoerd:

 • De layout van de e-mails bij versturen van facturen werd bijgewerkt. I.p.v. het factuurnummer zal uw bedrijfsnaam nu duidelijker naar voor komen.
 • E-mails zoals “Wachtwoord vergeten” of “Activatie gebruiker” werden bijgewerkt naar een nieuwe look.
 • Bij het versturen van een factuur via e-mail kan nu worden ingesteld of deze standaard als PDF, als elektronische factuur of beide wordt doorgestuurd. Dit kan worden ingesteld via “Instellingen” > “Geavanceerd” > “Standaard bestandstype”.
 • Bij aanmaak van een Engelstalige factuur wordt de melding van vrijgestelde BTW-tarieven nu ook in het Engels toegevoegd.
 • Een factuur kan nu ook vanuit een leveringsbon worden aangemaakt.
 • Eventuele foutmeldingen bij verzending via PEPPOL worden nu ook weergegeven in de tijdslijn.
 • Om vlotter facturen en andere documenten aan te kunnen maken via de API kan per document-regel nu ook het veld “stockitem_id” worden meegegeven om de document-regel automatisch aan te vullen op basis van een artikel en de voorraad van het artikel te verminderen.

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de servicedesk.

Rapport artikeloverzicht en ingebouwde layouts

Er werden de voorbije periode enkele nieuwe opties op EenvoudigFactureren beschikbaar gemaakt:

Nieuwe opties layout-editor

Een heleboel uitbreidingen voor de layout-editor werden ingebouwd. Zo kunnen verkoopsvoorwaarden als PDF-bestand worden toegevoegd en kan briefpapier (achtergrond) via een PDF-bestand worden ingesteld. Daarnaast werden opties toegevoegd zoals instellen tekstkleur, achtergrondkleur, tekstformaat, tekstuitlijning en aangepaste veldnamen.
Een nieuw blok is beschikbaar om een “handtekening voor akkoord” toe te voegen aan de layout, de gestructureerde mededeling kan nu ook bovenaan de factuur (bij documentgegevens) worden geplaatst, de volgorde van de velden bij documentgegevens kunnen worden aangepast en op de contactgegevens bij bedrijfsgegevens kan formattering met Markdown worden toegepast.
De “vooringestelde layout” dat voordien de standaard manier was om de layout in te stellen wordt uitgefaseerd en voor nieuwe accounts kunnen vooringestelde layouts niet langer worden gebruikt. Bij het toevoegen van een nieuwe layout kunt u nu kiezen uit een lijst met ingebouwde layouts die kunnen worden gebruikt als beginpunt om uw eigen layout op te bouwen.

Voor meer info zie: Layouts

Nieuw rapport Artikeloverzicht

Een nieuw rapport “Artikeloverzicht” is beschikbaar. Met het artikeloverzicht kan op verschillende manieren inzicht worden verkregen in gebruikte artikelen en factuurlijnen. Zo kunt u bijv. een overzicht opbouwen van de gebruikte artikelen per maand met gemiddelde omzet per dag of een oplijsting verkrijgen van bepaalde factuurlijnen met hun totale omzet.

Verbeteringen voor anderstalige facturen

Enkele verbeteringen voor de aanmaak van Frans-, Engels- of Duitstalige facturen werden doorgevoerd. Zo kunt u de standaard notitie per taal nu afzonderlijk instellen en zullen de meldingen bij een vrijgesteld BTW-tarief in het Frans worden geplaatst. De gebruikte taal bij verzonden e-mails zal zich nu ook automatisch aanpassen naar de ingestelde taal van de factuur en variabelen die op de factuur of in de e-mail worden gebruikt zullen de taal van de factuur gebruiken.

Varia

Daarnaast werden volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • Bij aanmaak (of aanpassen) van een factuur kan een nieuwe factuurlijn nu niet enkel onderaan worden toegevoegd maar ook tussenin.
 • Een standaard percentage op het totaalbedrag van de offerte/bestelbon voor voorschotfacturen kan worden ingesteld via “Instellingen”.
 • Een leveringsbon kan nu ook vanuit een offerte worden aangemaakt.
 • Een standaard BTW-tarief kan per klant worden ingesteld indien de module “Klant specifieke instellingen” wordt geactiveerd.
 • Het BTW-tarief dat via de Instellingen kan worden aangepast kan nu tot 2 cijfers na de komma bevatten.
 • De lijst met Belgische postcodes werd bijgewerkt naar aanleiding van de nieuwe fusiegemeenten.
 • Een informatieve lijn wordt niet langer opgenomen als factuurlijn in elektronische facturen.
 • Bij automatische verzending facturen naar de boekhouder kan worden ingesteld dat een factuur pas na 7 dagen na aanmaak wordt doorgestuurd.

API

Om deze wijzigingen mogelijk te maken werden volgende wijzigingen aan de API doorgevoerd:

 • Nieuw velden clients.default_tax_category en clients.default_tax_category_special_status om het btw-tarief per klant bij te houden.

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de servicedesk.

Bankverrichtingen met Ponto en domiciliëringen

De voorbije weken werden enkele nieuwe opties aan EenvoudigFactureren toegevoegd:

Koppeling met Ponto

Ponto? Ponto is een nieuwe service die een koppeling tussen uw professionele bankrekeningen en EenvoudigFactureren mogelijk maakt. Zo kunnen uw bankverrichtingen automatisch worden ingelezen en kan EenvoudigFactureren de betaalstatus van facturen automatisch bijwerken.

Reeds heel wat banken zoals ING, KBC, BNP Paribas Fortis, Fintro, Hello Bank! en Axa worden ondersteund. Andere banken komen er binnenkort aan.

Ponto is momenteel nog in beta en daarom tijdelijk gratis. Nu is dus het perfecte moment om deze nieuwe service uit te proberen.
Voor meer info zie: Ponto

Domiciliëringen met Mollie

De bestaande koppeling met Mollie werd uitgebreid en naast online betalingen kunnen nu ook domiciliëringen via Mollie worden uitgevoerd.

Eenmaal domiciliëring voor een klant werd geactiveerd kunt u rechtstreeks een betaling bij uw klant opvragen. In combinatie met de Abonnementen-module vraagt u automatisch de betaling van nieuwe facturen aan.

Voor meer info zie: Mollie

Nieuwe opties layout-editor

De nieuwe layout-editor werd verder uitgebreid. Nieuwe opties zoals instellen van een lettertype en tekstgrootte werden toegevoegd. Daarnaast werd ondersteuning toegevoegd om een factuur af te drukken op voorafgedrukt briefpapier.

Voor meer info zie: Layouts

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de servicedesk.

Nieuwe layout-editor en POM

Ook de voorbije periode werden nieuwe opties op EenvoudigFactureren beschikbaar gemaakt. Een overzicht:

Layout-editor

Om meer mogelijkheden te bieden bij opbouw van de factuurlayout werd een nieuwe layout-editor ontwikkeld. Deze laat beter toe om een eigen layout op te bouwen. Zo kunt u er onder andere een eigen achtergrond met instellen, de positie van gegevens aanpassen of de getoonde velden van een factuurlijn bijwerken. Daarnaast kunt u ook meerdere layouts door elkaar gebruiken en per factuur een andere layout instellen.

In de komende periode zal de layout-editor verder worden uitgebouwd en verfijnd. De oude bestaande layouts blijven uiteraard gewoon beschikbaar voor uw account.

Neem zeker eens een kijkje in het nieuwe Layouts-onderdeel. Voor meer info zie: Layouts

Koppeling met POM

Met POM kunnen ondernemingen snel en eenvoudig afrekeningen en facturen laten betalen. POM zorgt ervoor dat uw klanten u heel makkelijk kunnen betalen d.m.v. een handige betaalknop in facturen die via e-mail gestuurd worden of via een QR-code op papieren aanrekeningen.

Uw klanten verliezen zo geen tijd met betaalgegevens overtypen – alles is immers vooraf ingevuld. Het volstaat om door te klikken op de betaalknop of de QR code te scannen met een smartphone. De betaling kan vervolgens zeer makkelijk en veilig uitgevoerd worden via Bancontact of Klarna.

De betaling verloopt via een betaalpagina, die zowel via PC, smartphone als tablet toegankelijk is. De POM QR-code kan gescand worden met eender welke QR reader, de camera van een iPhone of de POM app (gratis beschikbaar in de App Store en op Google Play).

Kortom, via POM maakt u het buitengewoon eenvoudig voor uw klanten om aan u te betalen. U wordt sneller betaald en moet minder betalingsherinneringen versturen.

Zet in EenvoudigFactureren een koppeling op met POM om automatisch de POM betaalknop en QR-code toe te voegen aan uw facturen. Nog geen POM-account? Maak dan nu een nieuwe POM-account aan vanuit EenvoudigFactureren. Voor meer info zie: POM

Koppeling met WerkbonApp / OutSmart

WerkbonApp / OutSmart is de digitale online oplossing voor de papieren werkbon. WerkbonApp is gemaakt voor de ondernemer die een slag wil slaan met het efficiënter inrichten van de buitendienst. Plan opdrachten in uw web-account en voer de opdrachten uit in de App. Met handtekening van de klant. Zeer eenvoudig in gebruik. Zo krijgt u grip op uw organisatie, bespaart u kosten en verhoogt u de omzet terwijl u indruk op uw klant maakt. Papierloos en Transparant.

WerkbonApp heeft een koppeling naar EenvoudigFactureren gebouwd. Door vanuit WerkbonApp een koppeling naar EenvoudigFactureren op te zetten kunt u producten en klanten synchroniseren en rechtstreeks facturen aanmaken in EenvoudigFactureren.

Voor meer info zie: WerkbonApp

UBL.BE – Het nieuwe formaat voor elektronische facturen

Het nieuwe formaat UBL.BE voor elektronische facturen werd gelanceerd en is nu ook beschikbaar in EenvoudigFactureren. Dit nieuwe Belgische formaat is gebaseerd op de nieuwste Europese UBL standaard PEPPOL BIS 3.0 en zal op termijn het huidige e-fff formaat vervangen.

Via “Exporteren facturen” kunt u nu reeds uw facturen in het nieuwe UBL.BE formaat downloaden. Daarnaast zal het nieuwe formaat automatisch worden gebruikt via PEPPOL indien de ontvanger dit nieuwe formaat ondersteunt.

Varia

Ook volgende wijzigingen werden ingebouwd:

 • Vanuit een bestelbon of offerte kan nu rechtstreeks een kasticket worden aangemaakt.
 • Bij “Importeren bankverrichtingen” werd een CSV-bestand met bankverrichtingen van Belfius bank als optie toegevoegd.
 • Uw bedrijfsgegevens kunt u nu ook aanvullen met een IBAN en BIC. Deze nieuwe velden worden afgedrukt op de factuur en worden ook toegevoegd aan de elektronische factuur.
 • Bij voorschotfacturen in combinatie met commerciële korting wordt nu automatisch een correcte slotfactuur gemaakt.

API

Om deze wijzigingen mogelijk te maken werden enkele wijziging aan de API doorgevoerd:

 • Nieuw domein layouts
 • Velden toegevoegd om de layout per document bij te houden: invoices.layout_id, receipts.layout_id, quotes.layout_id, orders.layout_id, deliveries.layout_id, subscriptions.layout_id
 • Velden toegevoegd om de standaard layout per klant bij te houden: clients.default_invoices_layout_id, clients.default_receipts_layout_id, clients.default_quotes_layout_id, clients.default_orders_layout_id, clients.default_deliveries_layout_id
 • Nieuwe formaten ?format=ublbe en ?format=peppolbis3 om een factuur in formaat voor UBL.BE en PEPPOL BIS 3.0 op te vragen
 • Velden toegevoegd om de laatste wijziging van een element op te halen: stockitems.last_activity, invoices.last_activity, receipts.last_activity, quotes.last_activity, orders.last_activity, deliveries.last_activity, subscriptions.last_activity

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de servicedesk.

Voorschotfacturen en nieuwe e-mail layout

Een nieuwe update met opnieuw enkele nieuwe opties en verbeteringen werd beschikbaar gemaakt.

De nieuwe module “Voorschotten” laat toe om een voorschotfactuur en slotfactuur aan te maken vanuit een bestelbon of offerte. Bij aanmaak van de slotfactuur wordt de voorschotfactuur automatisch opgezocht en opgenomen in de slotfactuur. Of u kunt de slotfactuur inplannen en automatisch op een later tijdstip laten aanmaken. Zie ook onze Voorschotten informatie pagina.

Facturen verstuurd per e-mail worden op vandaag steeds verstuurd vanuit de mailservers van EenvoudigFactureren. Om gebruikers in staat te stellen om deze e-mails ook vanuit de eigen mailbox te versturen werd de optie toegevoegd om via SMTP te versturen. Hierdoor worden de e-mails verstuurd met uw eigen e-mailadres en vanuit uw eigen mailserver. Daarnaast heeft de layout van de e-mails een nieuw fris kleedje gekregen. Wie liever een e-mail verstuurd zonder layout of met een eigen HTML-layout kan dit nu instellen via “Instellingen” > “E-mail instellingen”.

De koppelingen met CodaBox, ClearFacts of Yuki werden uitgebreid en facturen kunnen nu automatisch worden doorgestuurd naar de boekhouder. Hiervoor gaat u via het factuuroverzicht naar “Verzenden naar boekhouder”. De koppeling met Yuki kan nu ook de betaalstatus bij Yuki ophalen van doorgestuurde facturen zodat uw facturen in EenvoudigFactureren automatisch als betaald kunnen worden aangeduid. Om dit op te zetten gaat u via het factuuroverzicht naar “Meer acties” > “Importeren bankverrichtingen”. Bijkomend kan wie een Yuki-account heeft zonder Facturatie-module de Yuki-koppeling ook gebruiken om facturen door te sturen via de Yuki Postbus. Aan het inlezen van bankverrichtingen via CodaBox werd gesleuteld en reeds ingelezen bankverrichtingen die via CodaBox opnieuw beschikbaar worden gemaakt worden nu ook ingelezen.

Daarnaast werden heel wat kleinere wijzigingen ingebouwd:

 • Wie de Artikelen-module gebruikt om voorraad bij te houden kan nu per artikel ook een kostprijs toevoegen om de winstmarge te kennen en beter voorraadbeheer mogelijk te maken.
 • De vorige update gaf reeds de mogelijkheid om de ingevoerde betalingen van alle facturen op te vragen. Deze optie werd nu ook ingebouwd voor kasticketten via “Meer acties” > “Ingevoerde betalingen”.
 • Vanuit het factuuroverzicht kunt u acties over meerdere facturen heen uitvoeren. Aangezien deze facturen soms op verschillende pagina’s staan kunt u nu ook facturen aanvinken over meerdere pagina’s heen.
 • Hoe meerdere offertes en bestelbonnen worden samengevoegd naar bijvoorbeeld een nieuwe factuur kunt u nu bepalen via Instellingen > Opties > “Samenvoegen offertes” en “Samenvoegen bestelbonnen” om zo bijvoorbeeld identieke factuurlijnen samen te voegen of slechts 1 factuurlijn per document toe te voegen.
 • De formattering die via markdown kan worden toegevoegd aan teksten in de facturen werd verbeterd en uitgebreid. Zo kunt u nu externe afbeeldingen toevoegen aan uw facturen en gebruiken oplijstingen een verbeterde formattering. Voor een volledig overzicht zie Formattering-pagina
 • Bij elektronische facturen wordt nu voorkomen dat afrondingsverschillen ontstaan in de BTW-berekening van de factuurlijnen en het totaal.
 • Er werd een beveiliging ingebouwd om te voorkomen dat dubbele factuurnummers worden gegenereerd wanneer via de API meerdere facturen op hetzelfde moment worden aangemaakt.
 • De jaarlijkse automatische hernummering werd verbeterd door rekening te houden met de factuurdatum i.p.v. de kalenderdatum.
 • Bij factuurlayout “Hoofding 4” kan de grootte van de klantgegevens worden aangepast en bij layout “Tabel 1” kan de “Aantal”-kolom worden uitgeschakeld.

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de servicedesk.

Koppeling naar Mollie en MailChimp

De eerste update van EenvoudigFactureren in 2019 is beschikbaar, met opnieuw heel wat nieuwe opties. Een overzicht:

Online betalen is vandaag sterk ingeburgerd en is voor veel klanten dan ook de vlotste manier om een factuur te betalen. Door een nieuwe koppeling met betalingsprovider Mollie op te zetten kunt u aan uw klanten nu ook de optie aanbieden om hun factuur onmiddellijk online te betalen. Openen van een Mollie account kan rechtstreeks via EenvoudigFactureren en er zijn geen vaste kosten aan verbonden, u betaald enkel een transactiekost per uitgevoerde online betaling.
Zie onze Mollie pagina voor meer informatie.

Ook een nieuwe koppeling met MailChimp werd toegevoegd. MailChimp is marktleider op het gebied van e-mailmarketing software. Via MailChimp kunt u nieuwsbrieven uitsturen naar uw klanten en hen op de hoogte houden van de laatste nieuwtjes of de lopende promoties. Door een koppeling met MailChimp op te zetten wordt het e-mailadres van klanten aangemaakt in EenvoudigFactureren automatisch toegevoegd aan uw MailChimp mailing lijst.
Zie onze MailChimp pagina voor meer informatie.

Deze nieuwe koppelingen hebben samen met de bestaande koppelingen en modules een nieuwe thuis gekregen en zijn nu niet meer terug te vinden onder Instellingen maar in het nieuwe onderdeel Modules (menu rechtsboven).

Tijdens registratie van een betaling heeft u nu de optie op de betaalwijze (“Bankoverschrijving”, “Cash”, “Bancontact”, …) mee te geven. De betaalwijze wordt ook opgenomen in de elektronische factuur (e-fff) of bij het doorsturen via CodaBox, ClearFacts of Yuki.
Daarnaast vindt u ook een nieuw overzicht terug met alle geregistreerde betalingen in chronologische volgorde. Een handige optie om de laatste betalingen terug te vinden of als u de betalingen moet overboeken naar uw boekhoudprogramma. Om dit overzicht op te vragen klikt u in het factuuroverzicht op “Meer acties” > “Ingevoerde betalingen”.

Om een factuur via PEPPOL naar overheidsinstanties door te sturen is het veelal verplicht om een inkoopordernummer mee te geven. Het inkoopordernummer is een intern nummer bij de overheid dat verwijst naar de geplaatste bestelling bij de leverancier (u dus). Bij verzending via PEPPOL kunt u dit nummer nu ook opgeven voordat u de factuur doorstuurt.

Tijdens het aanmaken (of bijwerken) van een factuur of ander document kunnen nu ook enkele variabelen worden opgegeven in de factuurnotitie. Deze variabelen worden automatisch omgezet naar de correcte waarde, zo kunt u deze variabelen opnemen in de standaard factuurnotitie en toch dynamische gegevens toevoegen. Enkele voorbeelden van deze variabelen: %client-name%, %client-vat-number%, %due-date%. Zie ook het volledige overzicht met beschikbare variabelen.

Daarnaast kunt u nog volgende verbeteringen terugvinden:

 • Standaard wordt de grootboekrekening van een factuurlijn nu overgenomen van de vorige lijn.
 • Ondersteuning voor het inlezen van CSV-bestanden met bankbetalingen van KBC werd verbeterd.
 • Aanmelden met een Office365/Microsoft-account (SSO) is terug mogelijk.

Om deze wijzigingen mogelijk te maken werd een wijziging aan de API doorgevoerd:

 • Velden invoices.payments.method en quotes.payments.method werden toegevoegd om de betaalwijze bij te houden.

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de servicedesk.