Via variabelen kunt u teksten automatisch aanpassen bij aanmaken van een factuur, offerte of ander document of tijdens het verzenden van het document per e-mail. Deze variabelen worden automatisch omgezet wanneer u ze gebruikt. Alle variabelen zijn echter niet in elke situatie beschikbaar.

Een variabele kan worden gebruikt in:

  • Factuurnotitie of notitie van een ander document. Tijdens aanmaken of bewerken van het document worden de variabelen automatisch omgezet wanneer u het document bewaart. Ook de begeleidende tekst van een herinnering kan deze variabelen gebruiken.
  • Factuurlijn (item) of documentlijn. Tijdens aanmaken of bewerken van het document worden de variabelen automatisch omgezet wanneer u het document bewaart.
  • E-mailinhoud, e-mailonderwerp en e-mail teksten. Tijdens het verzenden van een factuur of ander document per e-mail kunt u de variabelen gebruiken in het e-mail bericht of onderwerp dat u meegeeft aan uw klant. In combinatie met e-mail templates een handige functie om uw e-mails te personaliseren.

Een overzicht van de variabelen en waar deze beschikbaar zijn:

Variabele Omschrijving Beschikbaar in documentnotitie Beschikbaar in documentlijn Beschikbaar in e-mail tekst Voorbeeld
%client-name% Naam van de klant no no Demo Bedrijf
%client-attention% Het veld “t.a.v.” van de klant no no Jan Desmet
%client-name-attention% Het veld “t.a.v.” van de klant of de klantnaam indien t.a.v. niet beschikbaar no no Jan Desmet
%client-street% Straat en nummer van de klant no no Straat 1
%client-postal-code% Postcode van de klant no no 1000
%client-city% Stad van de klant no no Brussel
%client-country% Land van de klant no no België
%client-vat-number% BTW nummer van de klant no no BE 0123.456.789
%client-email-address% E-mailadres van de klant no john@mail.be
%client-phone-number% Telefoonnummer van de klant no 011/11.11.11
%client-number% Klantennummer van de klant no A0000001
%document-type% Type van het document no Abonnement no creditnota
%Document-Type% Type van het document no Abonnement no Creditnota
%document-number% Nummer van het document no no 2019-0001
%original-document-type% Type van het oorspronkelijke document no no offerte
%Original-Document-Type% Type van het oorspronkelijke document no no Offerte
%original-document-number% Nummer van het oorspronkelijke document no no 2019-0001
%due-date% Vervaldatum van het document Factuur Factuur 31/03/2019
%due-date-full% Vervaldatum van het document Factuur Factuur 31 maart 2019
%days-due% Aantal dagen betalingstermijn Factuur Factuur 30
%total% Totaalbedrag van het document Factuur, Kasticket, Offerte, Bestelbon, Abonnement no € 100,00
%total-remaining% Nog te betalen bedrag van het document Factuur, Kasticket, Abonnement no € 80,00
%total-quantity% Totaal aantal van alle factuurlijnen no 10
%payment-link% Betaallink bij online betaling (Mollie) Factuur Factuur https://eenvoudigfactureren.be/pay/xxxxx
%sender-name% Uw naam (Gebruikersnaam verzender e-mail) no Bart
%company-name% Uw bedrijfsnaam no Demo Bedrijf
%reference% Referentie van het document no no REF00001
%structured-message% Gestructureerde mededeling van de factuur Factuur, Abonnement Factuur +++500/3956/15684+++
%document-description% Samenvatting van het document op basis van de inhoud no Product X
%document-date% Datum van het document (vandaag) no Abonnement no 15/02/2019
%document-date-full% Datum van het document (vandaag) no Abonnement no 15 februari 2019
%document-date-next% Eén dag na datum document (morgen) no Abonnement no 16/02/2019
%document-date-next-full% Eén dag na datum document (morgen) no Abonnement no 16 februari 2019
%document-date-previous% Eén dag voor datum document (gisteren) no Abonnement no 14/02/2019
%document-date-previous-full% Eén dag voor datum document (gisteren) no Abonnement no 14 februari 2019
%document-date-first-of-month% Eerste dag van de maand no Abonnement no 01/02/2019
%document-date-first-of-month-full% Eerste dag van de maand no Abonnement no 01 februari 2019
%document-date-last-of-month% Laatste dag van de maand no Abonnement no 28/02/2019
%document-date-last-of-month-full% Laatste dag van de maand no Abonnement no 28 februari 2019
%document-date-first-of-previous-month% Eerste dag van vorige maand no Abonnement no 01/01/2019
%document-date-first-of-previous-month-full% Eerste dag van vorige maand no Abonnement no 01 januari 2019
%document-date-last-of-previous-month% Laatste dag van vorige maand no Abonnement no 31/01/2019
%document-date-last-of-previous-month-full% Laatste dag van vorige maand no Abonnement no 31 januari 2019
%document-date-first-of-next-month% Eerste dag volgende maand no Abonnement no 01/03/2019
%document-date-first-of-next-month-full% Eerste dag volgende maand no Abonnement no 01 maart 2019
%document-date-last-of-next-month% Laatste dag volgende maand no Abonnement no 31/03/2019
%document-date-last-of-next-month-full% Laatste dag volgende maand no Abonnement no 31 maart 2019
%document-date-day% Dag van datum van de document (vandaag) no Abonnement no 15
%document-date-next-day% Volgende dag datum document (morgen) no Abonnement no 16
%document-date-previous-day% Vorige dag datum document (gisteren) no Abonnement no 14
%document-date-month% Maand van datum van het document no Abonnement no 2
%document-date-month-full% Maand van datum van het document no Abonnement no februari
%document-date-next-month% Volgende maand datum document no Abonnement no 3
%document-date-next-month-full% Volgende maand datum document no Abonnement no maart
%document-date-previous-month% Vorige maand datum document no Abonnement no 1
%document-date-previous-month-full% Vorige maand datum document no Abonnement no januari
%document-date-year% Jaar datum document no Abonnement no 2019
%document-date-next-year% Volgend jaar datum document no Abonnement no 2020
%document-date-previous-year% Vorig jaar datum document no Abonnement no 2018
%document-date-quarter% Kwartaal datum document no Abonnement no 2019/1
%document-date-next-quarter% Kwartaal volgend op datum document no Abonnement no 2019/2
%document-date-previous-quarter% Vorig kwartaal datum document no Abonnement no 2018/4
%value-*% Waarde van een standaard veld no no 1-AAA-001