Soms kan het nodig zijn om een creditnota aan te maken als correctie op een doorgestuurde factuur.

Een creditnota kunt u aanmaken vanuit een bestaande factuur of zonder dat u een bestaande factuur heeft op EenvoudigFactureren (dit kan bijvoorbeeld indien de factuur die u crediteert nog niet werd aangemaakt langs EenvoudigFactureren). Zowel de volledige of de gedeeltelijke creditering van een factuur kan op dezelfde werkwijze uitgevoerd worden.

Vanuit bestaande factuur

Om een creditnota aan te maken vanuit een bestaande factuur gaat u naar de desbetreffende factuur en klikt u op “Document maken” > “Creditnota”.

Door hierop te klikken gaat u naar het scherm “Nieuwe creditnota” met hierop een kopie van de gegevens van de originele factuur. Zoals u zult merken werden alle bedragen negatief gemaakt.

Indien u de factuur wenst te crediteren kunt u onmiddellijk op “Creditnota aanmaken” klikken of bij een gedeeltelijke creditering past u de creditnota aan waar nodig.

In het notitie-veld van de factuur werd de vermelding toegevoegd “BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin …” met vermelding van de oorspronkelijke factuur zodat de creditnota wettelijk in orde is.

Eénmaal de creditnota werd aangemaakt kunt u deze doorsturen naar uw klant net zoals een gewone factuur.

Zonder bestaande factuur

Om een creditnota aan te maken zonder dat u een bestaande factuur op EenvoudigFactureren heeft klikt u bovenaan op Plus en dan op Creditnota.

U kunt uw klant selecteren of aanmaken en gaat dan naar het scherm “Nieuwe creditnota”. Hier kunt u de creditnota opmaken net zoals u een factuur zou aanmaken.

De bedragen die u ingeeft moeten wel steeds negatief zijn. Dus indien u een creditnota aanmaakt waarbij er 100 € wordt terugbetaald moet het totaalbedrag van de creditnota “-100 €” bedragen. Een creditnota met een positief bedrag wordt automatisch omgezet naar een factuur.

Vergeet niet om in het notitie-veld een correcte wettelijk wijziging toe te voegen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht.
Creditnota opgemaakt voor de volledige creditering van factuur “factuur-nummer”

Nummering creditnota’s

Net als bij een factuur krijgt elke creditnota automatisch een oplopend uniek nummer toegekend. De nummering van uw creditnota volgt deze van de facturen. Er is dus geen afzonderlijke nummering van uw creditnota’s voorzien. Nadien is de creditnota dan ook te raadplegen langs het factuuroverzicht.

Afboeken creditnota

Automatisch afboeken

Na aanmaak van een creditnota zal er automatisch worden geprobeerd om de creditnota af te boeken op een openstaande factuur. Indien dit mogelijk is zal u hiervan een melding ontvangen om de afboeking te bevestigen.

Na bevestiging zullen de creditnota en de originele factuur worden afgeboekt door bij beide een betaling te registreren met betaalwijze “Interne tegenboeking”.

Manueel afboeken

Als het niet mogelijk is om een creditnota automatisch af te boeken zult u merken dat deze nog open staat en dus terug te vinden is in de lijst met Openstaande facturen. Indien de originele factuur nog niet werd betaald zult u ook deze terugvinden in de lijst met Openstaande facturen.

Een creditnota kunt u net als een factuur betaald zetten éénmaal het bedrag van de creditnota werd teruggestort naar de klant. Tijdens de betaling geeft u een negatief bedrag in.

Indien er geen betaling moet worden uitgevoerd omdat de originele factuur geheel of gedeeltelijk nog niet werd betaald kunt u zowel voor de creditnota als de originele factuur een betaling uitvoeren voor het totaalbedrag van de creditnota. Als betaalwijze geeft u dan mee “Interne tegenboeking” en bij de betalingsnotitie bij de originele factuur geeft u dan bijvoorbeeld mee “Creditnota aangemaakt”.

Instructievideo