Herinneringskosten en verzending via BPost

Ook de voorbije maanden hebben we niet stilgezeten en werden heel wat nieuwe opties toegevoegd aan EenvoudigFactureren.

Herinneringskosten

Bij achterstallige facturen kunnen nu rechtstreeks herinneringskosten worden toegevoegd. Deze worden mee afgedrukt op de herinnering zodat uw klant deze samen met het openstaande bedrag kan betalen.

Herinneringskosten kunnen ofwel manueel worden toegevoegd tijdens verzending van de herinnering of kunnen automatisch worden toegevoegd via automatische herinneringen.

Voor meer informatie: Herinneringen info-pagina

Verzenden via BPost (Mail-IT-Wize)

Wie facturen via post verzend kan deze brieven nu ook rechtstreeks vanuit EenvoudigFactureren verzenden. Zo hoeft u deze niet langer zelf af te drukken en te verzenden. Hiervoor werd een nieuwe koppeling voorzien met Mail-IT-Wize. Een nieuwe account bij Mail-IT-Wize kunt u rechtstreeks via EenvoudigFactureren aanvragen.

Mail-IT-Wize print, brengt onder omslag en sorteert uw facturen en andere documenten. De volgende dag is alles geleverd aan BPost. Facturen kunnen zowel als gewone brief (non-prior) of via aangetekende zending worden verzonden.

Voor meer informatie en tarieven zie: Mail-IT-Wize info-pagina

PEPPOL First via DigiCrowd

DigiCrowd is een initiatief om bedrijven aan te zetten facturen elektronisch als e-invoice uit te wisselen via PEPPOL. E-invoicing is namelijk goedkoper en gebruiksvriendelijker dan andere verzendwijzes. Om dit initiatief te ondersteunen wensen we vanuit EenvoudigFactureren ook ondernemingen aan te zetten om via PEPPOL te verzenden.

Als u een klant heeft die zich via DigiCrowd heeft ingeschreven om facturen via PEPPOL te ontvangen zult u hiervan een melding krijgen zodat de factuur steeds als e-invoice kan worden verzonden.

Meer informatie rond DigiCrowd kunt u terugvinden op https://www.digicrowd.be

Indexatie van abonnementen

Bestaande abonnementen kunnen nu worden bijgewerkt door de bedragen te indexeren met een vast percentage of door de meest recente prijs van het artikel uit de Artikelen-module over te nemen.
Om een indexatie uit te voeren gaat u naar het Abonnementen-overzicht en klikt u op “Meer acties” > “Indexatie”.

Categorieën voor artikelen

Artikelen worden nu automatisch ingedeeld in categorieën op basis van de prefix van de artikelcode. Maakt u een artikel aan met artikelcode ABC001 dan wordt automatisch de categorie “ABC” aangemaakt. Deze categorie kan dan worden gebruikt om vlot te zoeken naar artikelen.

Verzenden via GMail

Gebruikt u GMail (of G Suite) dan kan nu een rechtstreekse koppeling met uw mailbox worden opgezet om facturen vanuit uw GMail account te verzenden. Deze nieuwe optie is te prefereren boven het opzetten van een verbindig via SMTP. Bovendien zult u hierdoor verzonden e-mails ook terugvinden in de “Verzonden” map van uw GMail account.
Om een koppeling met GMail op te zetten gaat u naar “Instellingen” > “E-mail instellingen” > “Eigen mailbox (GMail)”.

Gebruikt u de verzending via “Eigen e-mailadres” dan is het nu ten sterkste aan te raden om naast het activeren van uw e-mailadres ook de DNS-records van uw domein aan te passen om een correcte aflevering van e-mails te bekomen. De toe te voegen DNS-records kunt u opvragen via “Instellingen” > “E-mail instellingen” > “Eigen e-mailadres” > “Controleer en activeer”.

Octopus-koppeling bijgewerkt

De koppeling naar Octopus werd bijgewerkt en kan nu ook facturen rechtstreeks inboeken in het verkoopsdagboek van uw Octopus-boekhouding. Zo is het niet langer nodig om ook te beschikken over de Facturatie module bij Octopus.
Ook de huidige verzendoptie om facturen door te boeken naar de Facturatie module blijft beschikbaar. Veranderen van verzendoptie kan via “Modules” > “Octopus” > “Instellingen”.

Zie ook: Octopus info-pagina

Koppelingen via Portaal

Boekhouders die beschikken over een portaal op EenvoudigFactureren kunnen via het portaal een koppeling met ClearFacts, Exact Online of Octopus opzetten voor hun klantenaccounts. Zo kan met één login de koppeling van verschillende klantenaccounts worden aangestuurd.

Andere verbeteringen

 • De look van de POM betaalknop werd bijgewerkt.
 • Bij het exporteren naar Excel worden bedragen nu met een correcte getalnotatie toegevoegd. Ook bij het importeren vanuit Excel zullen bedragen met deze getalnotatie correct worden ingelezen.
 • Bij instellen van een layout op klant-niveau wordt nu ook de correcte layout geselecteerd bij omzetten van offerte naar factuur.
 • Bij aanmaak van een factuur uit een leveringsbon worden de BTW-vrijstellingen die voor een artikel werd ingesteld correct overgenomen.
 • Bij afdruk van een factuur met een klant waar het BTW-nummer is aanvraag is zal dit nu correct worden afgedrukt als het BTW-nummer bij de documentgegevens van de layout werd toegevoegd.
 • De standaard notitie van een creditnota wordt nu vertaald bij Franstalige of Engelstalige facturen.
 • De module Dropbox/Google drive is standaard niet langer actief bij aanmaak van een account.
 • Er werd een betere detectie van de gestructureerde mededeling ingebouwd bij het inlezen van bankverrichtingen.
 • Het formaat van de CSV van Belfius voor het inlezen van bankverrichtingen werd bijgewerkt naar de laatste versie.

API

Om deze wijzigingen mogelijk te maken werden volgende aanpassingen doorgevoerd aan de API:

 • Nieuw veld invoice.total_costs om het totaal van de herinneringskosten bij te houden
 • Nieuwe lijst invoice.costs om de herinneringskosten bij te houden

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de servicedesk.