6% BTW-attest en SEPA-domiciliëringen

Een nieuwe update en een nieuw logo! Met trots kunnen we de lancering van ons nieuwe logo aankondigen. Het nieuwe logo zoals u hieronder kunt terugvinden zal ons vanaf nu vergezellen bij de verdere uitbouw van het platform.

Een overzicht met de nieuwe opties uit onze laatste update 2021.2:

6% BTW-attest

Een 6% BTW-attest voor renovatiewerken kan nu rechtstreeks vanuit EenvoudigFactureren worden verzonden naar de klant.
Om deze nieuwe module te activeren en voor meer informatie zie: BTW-attest.

SEPA-domiciliëringen

Een nieuwe module om bestanden voor SEPA-domiciliëringen aan te maken is beschikbaar. Door vanuit EenvoudigFactureren een domiciliëringsbestand aan te maken en op te laden bij uw bank kunt u betalingen via domiciliëring uitvoeren voor openstaande facturen. De domiciliëring wordt rechtstreeks uitgevoerd door uw bank.

Voor meer info zie: SEPA-domiciliëring

PEPPOL

De huidige PEPPOL-module om elektronische facturen naar uw klant te verzenden wordt uitgefaseerd en kan vanaf 1 oktober 2021 niet langer worden gebruikt. Om PEPPOL te blijven gebruiken kunt u de nieuwe PEPPOL-koppeling activeren via de “Modules”-pagina.

Bij activatie van de nieuwe PEPPOL-koppeling wordt een verificatie van uw onderneming op PEPPOL uitgevoerd. Zo kan er beter worden gecontroleerd wie gerechtigd is om facturen via PEPPOL te verzenden.

Lees verder op de PEPPOL-handleiding

Afwijkend boekjaar

Ondernemingen met een afwijkend boekjaar kunnen dit nu instellen zodat de factuurnummering correct rekening houdt met het begin van het nieuwe boekjaar. En om het jaartal toe te voegen aan de jaarlijkse hernummering kan de variabele YYYY of YY worden gebruikt. Zo wordt het jaartal steeds correct toegevoegd aan uw nieuwe factuurnummering.

Deze nieuwe opties kunt u instellen via “Instellingen” > “Geavanceerd” > “Boekjaar en jaarlijkse hernummering”.

Opmerking: Gebruikt u momenteel nog de oude jaarlijkse hernummering waarbij u per jaar een nummer instelt? Schakel de hernummering dan eerst even uit in de instellingen. Zo kunt u deze opnieuw activeren zonder specifiek jaartal in te stellen.


Koppelingen

Verschillende wijzigingen en uitbreidingen aan koppelingen werden doorgevoerd:

Mail-IT-Wize

De Mail-IT-Wize koppeling om te verzenden via BPost kan nu ook facturen, herinneringen en andere documenten in bulk verzenden. Daarnaast zal bij verzending de status pas in “Verzonden” komen wanneer het document effectief werd afgeleverd aan BPost.

POM

De POM QR-code op facturen heeft een nieuwe look gekregen. De update wordt automatisch toegepast voor nieuwe en bestaande gebruikers.

CodaBox

Bij het verzenden van facturen naar CodaBox kunnen facturen uit een vorig kalenderjaar niet meer worden verzonden. Daarom wordt er nu voorkomen dat facturen uit een volgend kalenderjaar worden verzonden als facturen uit het vorige kalenderjaar nog niet konden worden verzonden.

Exact Online

Bij het verzenden van facturen naar Exact Online wordt de referentie van de factuur nu ook mee verzonden en bij het opzetten van de Exact Online koppeling kan ook een aankoopdagboek worden geselecteerd. Dit maakt het mogelijk om facturen als self-billing factuur in te boeken in uw boekhouding.

Andere wijzigingen

Bij het verzenden van facturen naar de boekhouder via e-mail kan naast het e-mailadres van de boekhouder nu ook het onderwerp van de e-mail worden ingesteld. Een aangepast onderwerp kan worden gebruik bij verzending naar softwarepakketten zoals Billtobox. Stel het onderwerp van de e-mail in via “Instellingen” > “E-mail instellingen”.

Sinds 1 juli 2021 dient bij e-commerce verkopen aan particulieren het BTW-tarief van het EU-land van de klant worden gebruikt als de drempel van € 10.000 (excl. BTW) wordt overschreden. Binnen EenvoudigFactureren is het daarom nu mogelijk om het BTW-tarief van verschillende EU-landen in te stellen. Klik bij selectie van de BTW op “Meer opties” > “Landtarieven” om een afwijkend BTW-tarief in te stellen.

Bij het importeren van bankverrichtingen kan nu ook een CSV-bestand van bank ING worden opgeladen en in het overzicht van ingelezen bankverrichtingen worden bedragen met een kleuraanduiding weergegeven voor bankverrichtingen die (nog) niet werden gekoppeld aan een factuur.

Bij opgave van “Aantal” van de factuurlijn was het aantal decimalen beperkt tot 2. Vanaf nu kunt u echter een aantal met tot 4 decimalen toevoegen.

Bij het exporteren van facturen naar Excel wordt de gestructureerde mededeling nu ook opgenomen in het Excel-bestand.

De nieuwe betaalwijze Payconiq kan bij registratie van een betaling worden geselecteerd.

Indien beschikbaar wordt het telefoonnummer van de klant ook opgenomen in de elektronische factuur (UBL-bestand). Zo kan deze worden toegevoegd bij het opladen van de factuur in uw boekhouding.

Via de “Modules”-pagina kunt u nu ook de specifieke instellingen voor een module wijzigen en hoeft u niet langer naar de “Instellingen”-pagina te gaan.

De e-mail verzonden bij aanmaak van een nieuwe account werd vernieuwd en lukt het aanmelden op uw account niet dan wordt nu een betere omschrijving van de oorzaak vermeld.

API

Om deze wijzigingen mogelijk te maken werden volgende aanpassingen doorgevoerd aan de API :

  • Nieuw veld clients.sepa_collection om de gegevens voor de SEPA-domiciliëring bij te houden.

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de servicedesk.