Filteren en IxorDocs integratie

Update 2021.3, de laatste update van 2021 is met enkele dagen vertraging beschikbaar. Een overzicht met de nieuwste opties:

Filteren

Het zoekveld in het overzicht werd uitgebreid zodat bijkomend kan worden gefilterd op standaard velden en op de status van facturen en andere documenten.

Zo kunt u bijv. enkel facturen weergeven die nog niet werden verzonden naar de klant. Standaard velden van het type “Selectie” worden automatisch opgenomen in de filter zodat u hierop vlot kunt filteren. Ook in het klanten- en artikelenoverzicht kan via standaard velden een filter worden toegevoegd.
Om standaard velden toe te voegen gaat u naar “Instellingen” > “Geavanceerd”.

IxorDocs

IxorDocs maakt het mogelijk om facturen te verzenden en te ontvangen via PEPPOL. Daarom kan als alternatief voor de standaard PEPPOL-koppeling nu ook een koppeling met IxorDocs opgezet worden om niet enkel facturen te verzenden maar ook zodat facturen van leveranciers via PEPPOL kunnen worden ontvangen. Bovendien kan IxorDocs, in tegenstelling tot de standaard PEPPOL-koppeling, ook worden gebruikt door niet-Belgische ondernemingen.

Voor meer informatie zie: IxorDocs

Instellingen overzicht

De getoonde kolommen in het factuuroverzicht kunnen nu worden aangepast. Zo kunt u bijv. de referentie of het openstaand bedrag toevoegen als kolom in het overzicht. Om de kolommen aan te passen gaat u naar de nieuwe “Instellingen”-optie die u kunt terugvinden onder “Meer acties”.

Ook voor het klantenoverzicht kunt u een nieuwe “Instellingen”-optie terugvinden. Zo kunt u specifieke klanten-instellingen rechtstreeks instellen. Ook de standaard sortering voor het klantenoverzicht kan zo worden aangepast.

Exporteren en importeren naar Excel

Het exporteren van facturen (en andere documenten) naar Excel werd uitgebreid. Zo kunt u er nu 3 types van Excel-bestanden opvragen.
Naast het standaard type “Oplijsting” dat sterk werd uitgebreid is er ook een “Samenvatting” terug te vinden met enkel de belangrijkste velden en een “Items” rapport dat de factuurlijnen bevat.

Bij het importeren van facturen vanuit Excel kunnen standaard velden op niveau van de items ook mee worden geïmporteerd en het importeren en exporteren van klanten houdt nu ook rekening met het verzendadres en het werfadres.

Betalingsverschillen inboeken

Als er bij de betaling van een factuur een betalingsverschil is of een financiële korting werd toegepast kunt u dit nu inboeken met een specifieke betaalwijze. Ook bij het automatisch inlezen van betalingen uit CODA-bestanden of rechtstreeks van de bank kunnen deze betalingsverschillen en financiële kortingen nu automatisch worden geregistreerd.

Om de automatische registratie van facturen te verbeteren kunnen overeenkomstige betalingen nu ook op basis van een standaard veld worden teruggevonden. Dit maakt het mogelijk om de factuur bijv. te zoeken op basis van het bestelbonnummer als deze wordt toegevoegd als standaard veld aan de factuur.

En verder…

De koppeling met Exact Online werd geoptimaliseerd zodat het verzenden van een groot aantal facturen vlotter verloopt en foutieve configuraties automatisch worden opgevangen.

Als een PEPPOL-activatie wordt gedeeld tussen verschillende accounts kunnen de accounts nu een verschillende IBAN gebruiken.

De optie om een factuur duplicaat af te drukken werd toegevoegd. Hierdoor wordt de melding “Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur” automatisch toegevoegd aan de factuur. Klik bij de factuur op “Meer acties” > “Afdrukken duplicaat” om een duplicaat aan te vragen.

Bij het toevoegen van het aantal kunt u nu ook een uurnotatie gebruiken. Zo kunt u bijv. 7:45 toevoegen als aantal.

De facturen die worden opgenomen in een domiciliëringsopdracht kunt u nu bekijken voordat de domiciliëringsopdracht wordt aangemaakt. Klikt hiervoor op “Bekijk facturen” bij het aanmaken van de domiciliëringsopdracht.

Ook 2 tekortkomingen werden weggewerkt. De melding van de BTW-vrijstelling NA wordt nu ook toegevoegd als deze werd ingesteld als standaard BTW-tarief voor de klant en het gebruik van de plugin TrooperBot geeft geen problemen meer.

API

Om deze wijzigingen mogelijk te maken werden volgende aanpassingen doorgevoerd aan de API :

  • De tags werden hernoemt. Zo kunt u “@pdf” nu terugvinden als “printed”, “@email” als “sent” en andere tags bevatten geen “@” meer.

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de servicedesk.