Bij renovatiewerken voor klanten in privéwoningen ouder dan 10 jaar heeft uw klant recht op een verlaagde BTW-tarief van 6%. Hiervoor moet u als ondernemer een BTW-attest laten ondertekenen door uw klant.

Dit BTW-attest kunt u rechtstreeks verzenden in EenvoudigFactureren door de module “BTW-attest” te activeren op de “Modules”-pagina.

Het activeren van deze module is enkel mogelijk met een Professional-pakket of hoger.

Verzenden

Het BTW-attest kan worden verzonden via e-mail of rechtstreeks worden afgedrukt. Een BTW-attest wordt steeds afgedrukt via een offerte, bestelbon of factuur.

Automatisch verzenden

Bij het verzenden van een offerte, bestelbon of factuur naar een klant wordt automatisch een BTW-attest meeverzonden als het om een particuliere klant gaat waarop 6% BTW werd toegepast.

Bij verzending van het document kunt u hiervoor de optie “BTW-attest toevoegen” terugvinden. Deze optie kunt u manueel aanvinken of uitvinken om het BTW-attest alsnog wel of niet toe te voegen.

Het BTW-attest wordt slechts 1x automatisch toegevoegd aan een reeks gekoppelde offertes, bestelbonnen en facturen.

De tekst tussen [vat-form]…[/vat-form] is enkel zichtbaar voor de klant indien het BTW-attest wordt toegevoegd. Deze tekst wordt automatisch toegevoegd aan de standaard e-mailtekst bij het activeren van de module.

Afzonderlijk afdrukken of verzenden

Om het BTW-attest af te drukken of afzonderlijk te verzenden kunt u bij de offerte, bestelbon of factuur op de knop “BTW-attest” klikken.

Instellingen

Via de “Modules”-pagina of via “Instellingen” kunt u de instellingen voor het BTW-attest aanpassen.

Naast de inhoud van het e-mailbericht en het kunnen uitschakelen van de automatische verzending kunt u er ook de inhoud van het formulier bewerken. Zo kunt u de teksten op het formulier aanpassen of kunt u velden automatisch invullen via variabelen. Het formulier wordt geformatteerd via markdown.

Variabelen

Een overzicht van de beschikbare variabelen voor het BTW-attest formulier:

Variabele Omschrijving Voorbeeld
%client-name% Naam van de klant Demo Bedrijf
%client-attention% Het veld “t.a.v.” van de klant Jan Desmet
%client-name-attention% Het veld “t.a.v.” van de klant of de klantnaam indien t.a.v. niet beschikbaar Jan Desmet
%client-street% Straat en nummer van de klant Straat 1
%client-postal-code% Postcode van de klant 1000
%client-city% Stad van de klant Brussel
%client-country% Land van de klant België
%client-vat-number% BTW nummer van de klant BE 0123.456.789
%client-email-address% E-mailadres van de klant john@mail.be
%client-phone-number% Telefoonnummer van de klant 011/11.11.11
%client-number% Klantennummer van de klant A0000001
%delivery-address-street% Straat en nummer van het leveringsadres Straat 1
%delivery-address-postal-code% Postcode van het leveringsadres 1000
%delivery-address-city% Stad van het leveringsadres Brussel
%delivery-address-country% Land van het leveringsadres België
%site-address-street% Straat en nummer van het werfadres Straat 1
%site-address-postal-code% Postcode van het werfadres 1000
%site-address-city% Stad van het werfadres Brussel
%site-address-country% Land van het werfadres België
%document-type% Type van het document creditnota
%Document-Type% Type van het document Creditnota
%document-number% Nummer van het document 2019-0001
%due-date% Vervaldatum van het document 31/03/2019
%due-date-full% Vervaldatum van het document 31 maart 2019
%total% Totaalbedrag van het document € 100,00
%reference% Referentie van het document REF00001
%structured-message% Gestructureerde mededeling van de factuur +++500/3956/15684+++
%document-date% Datum van het document (vandaag) 15/02/2019
%document-date-full% Datum van het document (vandaag) 15 februari 2019
%document-date-next% Eén dag na datum document (morgen) 16/02/2019
%document-date-next-full% Eén dag na datum document (morgen) 16 februari 2019
%document-date-previous% Eén dag voor datum document (gisteren) 14/02/2019
%document-date-previous-full% Eén dag voor datum document (gisteren) 14 februari 2019
%document-date-first-of-month% Eerste dag van de maand 01/02/2019
%document-date-first-of-month-full% Eerste dag van de maand 01 februari 2019
%document-date-last-of-month% Laatste dag van de maand 28/02/2019
%document-date-last-of-month-full% Laatste dag van de maand 28 februari 2019
%document-date-first-of-previous-month% Eerste dag van vorige maand 01/01/2019
%document-date-first-of-previous-month-full% Eerste dag van vorige maand 01 januari 2019
%document-date-last-of-previous-month% Laatste dag van vorige maand 31/01/2019
%document-date-last-of-previous-month-full% Laatste dag van vorige maand 31 januari 2019
%document-date-first-of-next-month% Eerste dag volgende maand 01/03/2019
%document-date-first-of-next-month-full% Eerste dag volgende maand 01 maart 2019
%document-date-last-of-next-month% Laatste dag volgende maand 31/03/2019
%document-date-last-of-next-month-full% Laatste dag volgende maand 31 maart 2019
%document-date-day% Dag van datum van de document (vandaag) 15
%document-date-next-day% Volgende dag datum document (morgen) 16
%document-date-previous-day% Vorige dag datum document (gisteren) 14
%document-date-month% Maand van datum van het document 2
%document-date-month-full% Maand van datum van het document februari
%document-date-next-month% Volgende maand datum document 3
%document-date-next-month-full% Volgende maand datum document maart
%document-date-previous-month% Vorige maand datum document 1
%document-date-previous-month-full% Vorige maand datum document januari
%document-date-year% Jaar datum document 2019
%document-date-next-year% Volgend jaar datum document 2020
%document-date-previous-year% Vorig jaar datum document 2018
%document-date-quarter% Kwartaal datum document 2019/1
%document-date-next-quarter% Kwartaal volgend op datum document 2019/2
%document-date-previous-quarter% Vorig kwartaal datum document 2018/4
%value-*% Waarde van een standaard veld 1-AAA-001