Bij renovatiewerken voor klanten in privéwoningen ouder dan 10 jaar heeft uw klant recht op een verlaagde BTW-tarief van 6%. Hiervoor moet u als ondernemer een BTW-attest laten ondertekenen door uw klant.

Opgelet! Vanaf 01/01/2022 wordt het BTW-attest vervangen door een standaard verklaring op de factuur. Ook de module “BTW-attest” werd daarom uitgefaseerd en is vervangen door de nieuwe module “BTW-verklaring renovatie”.

De nieuwe verklaring die op de factuur wordt geplaatst:

Btw-tarief : Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat

(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste [vijftien of tien] jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,

(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en

(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Hieronder kunt u nog ter referentie de documentatie van de oude module terugvinden:

Dit BTW-attest kunt u rechtstreeks verzenden in EenvoudigFactureren door de module “BTW-attest” te activeren op de “Modules”-pagina.

Het activeren van deze module is enkel mogelijk met een Professional-pakket of hoger.

Verzenden

Het BTW-attest kan worden verzonden via e-mail of rechtstreeks worden afgedrukt. Een BTW-attest wordt steeds afgedrukt via een offerte, bestelbon of factuur.

Automatisch verzenden

Bij het verzenden van een offerte, bestelbon of factuur naar een klant wordt automatisch een BTW-attest meeverzonden als het om een particuliere klant gaat waarop 6% BTW werd toegepast.

Bij verzending van het document kunt u hiervoor de optie “BTW-attest toevoegen” terugvinden. Deze optie kunt u manueel aanvinken of uitvinken om het BTW-attest alsnog wel of niet toe te voegen.

Het BTW-attest wordt slechts 1x automatisch toegevoegd aan een reeks gekoppelde offertes, bestelbonnen en facturen.

De tekst tussen [vat-form]…[/vat-form] is enkel zichtbaar voor de klant indien het BTW-attest wordt toegevoegd. Deze tekst wordt automatisch toegevoegd aan de standaard e-mailtekst bij het activeren van de module.

Afzonderlijk afdrukken of verzenden

Om het BTW-attest af te drukken of afzonderlijk te verzenden kunt u bij de offerte, bestelbon of factuur op de knop “BTW-attest” klikken.

Instellingen

Via de “Modules”-pagina of via “Instellingen” kunt u de instellingen voor het BTW-attest aanpassen.

Naast de inhoud van het e-mailbericht en het kunnen uitschakelen van de automatische verzending kunt u er ook de inhoud van het formulier bewerken. Zo kunt u de teksten op het formulier aanpassen of kunt u velden automatisch invullen via variabelen. Het formulier wordt geformatteerd via markdown.

Variabelen

Een overzicht van de beschikbare variabelen voor het BTW-attest formulier:

Variabele Omschrijving Voorbeeld
%client-name% Naam van de klant Demo Bedrijf
%client-attention% Het veld “t.a.v.” van de klant Jan Desmet
%client-name-attention% Het veld “t.a.v.” van de klant of de klantnaam indien t.a.v. niet beschikbaar Jan Desmet
%client-street% Straat en nummer van de klant Straat 1
%client-postal-code% Postcode van de klant 1000
%client-city% Stad van de klant Brussel
%client-country% Land van de klant België
%client-vat-number% BTW nummer van de klant BE 0123.456.789
%client-email-address% E-mailadres van de klant john@mail.be
%client-phone-number% Telefoonnummer van de klant 011/11.11.11
%client-number% Klantennummer van de klant A0000001
%delivery-address-street% Straat en nummer van het leveringsadres Straat 1
%delivery-address-postal-code% Postcode van het leveringsadres 1000
%delivery-address-city% Stad van het leveringsadres Brussel
%delivery-address-country% Land van het leveringsadres België
%site-address-street% Straat en nummer van het werfadres Straat 1
%site-address-postal-code% Postcode van het werfadres 1000
%site-address-city% Stad van het werfadres Brussel
%site-address-country% Land van het werfadres België
%document-type% Type van het document creditnota
%Document-Type% Type van het document Creditnota
%document-number% Nummer van het document 2019-0001
%due-date% Vervaldatum van het document 31/03/2019
%due-date-full% Vervaldatum van het document 31 maart 2019
%total% Totaalbedrag van het document € 100,00
%reference% Referentie van het document REF00001
%structured-message% Gestructureerde mededeling van de factuur +++500/3956/15684+++
%document-date% Datum van het document (vandaag) 15/02/2019
%document-date-full% Datum van het document (vandaag) 15 februari 2019
%document-date-next% Eén dag na datum document (morgen) 16/02/2019
%document-date-next-full% Eén dag na datum document (morgen) 16 februari 2019
%document-date-previous% Eén dag voor datum document (gisteren) 14/02/2019
%document-date-previous-full% Eén dag voor datum document (gisteren) 14 februari 2019
%document-date-first-of-month% Eerste dag van de maand 01/02/2019
%document-date-first-of-month-full% Eerste dag van de maand 01 februari 2019
%document-date-last-of-month% Laatste dag van de maand 28/02/2019
%document-date-last-of-month-full% Laatste dag van de maand 28 februari 2019
%document-date-first-of-previous-month% Eerste dag van vorige maand 01/01/2019
%document-date-first-of-previous-month-full% Eerste dag van vorige maand 01 januari 2019
%document-date-last-of-previous-month% Laatste dag van vorige maand 31/01/2019
%document-date-last-of-previous-month-full% Laatste dag van vorige maand 31 januari 2019
%document-date-first-of-next-month% Eerste dag volgende maand 01/03/2019
%document-date-first-of-next-month-full% Eerste dag volgende maand 01 maart 2019
%document-date-last-of-next-month% Laatste dag volgende maand 31/03/2019
%document-date-last-of-next-month-full% Laatste dag volgende maand 31 maart 2019
%document-date-day% Dag van datum van de document (vandaag) 15
%document-date-next-day% Volgende dag datum document (morgen) 16
%document-date-previous-day% Vorige dag datum document (gisteren) 14
%document-date-month% Maand van datum van het document 2
%document-date-month-full% Maand van datum van het document februari
%document-date-next-month% Volgende maand datum document 3
%document-date-next-month-full% Volgende maand datum document maart
%document-date-previous-month% Vorige maand datum document 1
%document-date-previous-month-full% Vorige maand datum document januari
%document-date-year% Jaar datum document 2019
%document-date-next-year% Volgend jaar datum document 2020
%document-date-previous-year% Vorig jaar datum document 2018
%document-date-quarter% Kwartaal datum document 2019/1
%document-date-next-quarter% Kwartaal volgend op datum document 2019/2
%document-date-previous-quarter% Vorig kwartaal datum document 2018/4
%value-*% Waarde van een standaard veld 1-AAA-001