Personaliseer de opmaak van de website

Omdat niet iedereen dezelfde smaak kan hebben is het nu mogelijk om de opmaak van de website beperkt aan te passen.

Plaats je eigen logo bovenaan of pas de kleur van de hoofding aan. Ook kun je nu de voet-informatie onderaan en/of informatiepagina’s verbergen.
En om het plaatje volledig te maken vind je instructies terug hoe je je account kunt integreren in je eigen (sub)domein.

Zie onderdeel ‘Instellingen’ > ‘Website opmaak’ om de opmaak aan te passen en ‘Instellingen’ > ‘Upgrade informatie’ voor instructies om je account te integreren in je eigen (sub)domein.

Deze nieuwe opties zijn enkel beschikbaar met een Plus-account.

Vragen of opmerkingen kunnen steeds doorgegeven worden langs de contact-pagina.

Vreemde valuta en factuurvertaling in Engels en Frans

Voor wie een Plus-account heeft werden er 2 interessante updates doorgevoerd.

Het is nu mogelijk om je facturen in vreemde valuta op te stellen en dit met automatische omrekening terug naar EURO volgens de meest recente dagkoersen. Deze omrekening kan dan gebruikt worden voor de berekening van de BTW en voor de opmaak van rapporten.
Met meer dan 80 munten ondersteund een heel interessante optie dus !

Daarnaast kun je je facturen nu ook aanmaken in het Frans of in het Engels. De perfecte combinatie dus voor je buitenlandse klanten.

Om deze opties te gebruiken klik je tijdens aanmaak of wijziging van een factuur op ‘Toon meer opties’.

Deze 2 nieuwe opties zijn enkel beschikbaar voor gebruikers met een Plus-account.

Vragen of opmerkingen kunnen steeds doorgegeven worden langs de contact-pagina.

Bedragen van meer dan 100.000 € opgeven

Tot nu toe was het slechts mogelijk om factuurlijnen aan te maken met een maximumbedrag van 100.000 €. Deze maxima werden nu opgetrokken en het is hierdoor nu mogelijk om bedragen tot 10.000.000 € op te geven en dit zowel per factuurlijn als per factuurtotaal.

Vragen of opmerkingen kunnen steeds doorgegeven worden langs de contact-pagina.

Vervollediging van de BTW-regeling

De verschillende BTW-percentages kunnen uiteraard reeds toegevoegd worden aan je facturen op EenvoudigFactureren.be echter zitten er in de BTW-wetgeving enkele uitzonderingen die tot nu toe nog niet konden worden ingegeven.
Bovendien werden deze uitzonderingen sinds 1/1/2013 aangepast om ze meer in overeenstemming te brengen met de BTW-wetgevingen van andere Europese landen.

Vanaf nu is het mogelijk om alle BTW-vormen te gebruiken op de website.
Echter werd er voor gekozen om enkele minder gebruikte regelingen slechts gedeeltelijk te implementeren. Om deze te gebruiken zul je ook zelf de wetgeving enigszins moeten kennen.

Daarom een kort overzicht van de huidige wetgeving:

 • Het normale toe te passen BTW-tarief is uiteraard 21%. Deze zal dan ook standaard geselecteerd staan bij een nieuw factuur-item.
 • Het verminderde tarief van 12% kan toegepast worden voor producten zoals kolen, margarine, abonnement betaaltelevisie, enz. . Zie hier een volledige lijst.
 • Het tarief van 6% is toe te passen op basisproducten en diensten met sociaal karakter (levensnoodzakelijke producten, personenvervoer en landbouwproducten). Zie hier voor een volledige lijst.
 • Er is ook een tarief met 0% maar dit kan enkel gebruikt worden bij de verkoop van kranten.
 • Bij het systeem van medecontractant dat moet gebruikt worden door aannemers die factureren naar een ander bedrijf moet er wel BTW gerekend worden maar deze mag niet op de factuur komen aangezien de ontvanger van de factuur de BTW zelf moet berekenen, afdragen en terugkrijgen.
  Sinds 2013 is de melding die hiervoor op de factuur moet komen aangepast. Je plaatst nu op de factuur ‘BTW verlegd’ eventueel met bijkomende artikel uit de wetgeving ‘KB nr. 1, art. 20’. Om deze regeling te gebruiken op de website selecteer je als BTW-optie de optie ‘Verlegd*’. Automatisch wordt hierdoor de factuurnotitie aangepast en komt er de melding ‘* Verlegd : BTW verlegd’ bij. Eventueel kun je nog manueel het artikel uit de wetgeving hieraan toevoegen.
 • Bij intracommunautaire leveringen, dit zijn goederen die je verkoopt aan een klant uit een ander EU-land, is het niet nodig om BTW te rekenen. Je plaatst dan op de factuur ‘Vrijgesteld van BTW, intracommunautaire levering’ eventueel aangevuld door het artikel uit de wetgeving ‘art. 39bis W.Btw’ of ‘art. 138 Richtlijn 2006/112/EG’. Selecteer bij het aanmaken van de factuur de BTW-optie ‘Vrijgesteld*’. Automatisch wordt er aan de factuurnotitie de melding ‘* Vrijgesteld : Vrijgesteld van BTW, intracommunautaire levering’ toegevoegd.
 • Naast leveringen van goederen in andere EU-landen is het ook mogelijk om er diensten te leveren. Op deze intracommunautaire diensten moet er wel BTW berekend worden maar deze moet niet op de factuur gezet worden. Je gebruikt hiervoor een gelijkaardig systeem als bij medecontractanten en plaatst op de factuur ‘BTW verlegd’. Selecteer als BTW-optie ‘Verlegd*’. In de factuurnotitie wordt automatisch de melding ‘BTW verlegd’ toegevoegd.
 • Daarnaast heb je nog een aantal minder courante regelingen. Om deze te gebruiken duid je als BTW-optie ‘Andere*’ aan. In de factuurnotitie wordt de lijn ‘* Andere : ‘ toegevoegd die je steeds zelf nog moet aanvullen.
  Er zijn verschillende invullingen mogelijk van ‘Andere*’. Mocht het nodig zijn om meerdere van deze opties tegelijkertijd op de factuur te plaatsen kun je de specificaties van de regeling beter per factuur-item toevoegen i.p.v. onderaan in de factuurnotitie.

  Waarvoor kun je deze optie zoal gebruiken?

  • Het zogenaamde self-billing waarbij jij als klant zelf een factuur opmaakt in naam van je leverancier. Plaats als omschrijving ‘Factuur uitgereikt door afnemer’.
  • De bijzondere regeling voor reisbureaus waarbij de BTW enkel wordt geheven op de winstmarge. Plaats op de factuur ‘Bijzondere regeling – reisbureaus’.
  • De margeregeling waarbij enkel BTW wordt berekend op de winst. Plaats als omschrijving: ‘Bijzondere regeling – gebruikte goederen’ of ‘Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen’ of ‘Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten’.

Met deze uitbreidingen werd eindelijk voldaan aan een tekort van enkele functionaliteiten die toch wel nodig zijn in sommige sectoren.

Vragen of opmerkingen kunnen steeds doorgegeven worden langs de contact-pagina.

Nieuwe factuurlayouts

Nadat enkele weken geleden de interface voor het kiezen van een andere layout in een nieuw kleedje werd gestoken, werd nu ook de keuze met verschillende layouts sterk uitgebreid. Met 5 verschillende hoofdingen en 5 verschillende factuurtabellen is er nu maar liefst keuze uit 25 verschillende factuurlayouts.

Naast het toevoegen van nieuwe layouts werden ook de bestaande layouts onder handen genomen en verbeterd.

De nieuwe layouts zijn enkel beschikbaar voor gebruikers met een Plus-account.

Daarnaast is het nu ook mogelijk om een volledig op maat gemaakte factuurlayout aan te vragen. Een eenvoudige layout is er reeds vanaf 50 euro. Geïnteresseerd? Vraag vrijblijvend meer info langs de contact-pagina.

Vragen of opmerkingen kunnen steeds doorgegeven worden langs de contact-pagina.

Verbeterde beveiliging: HTTPS

Bij EenvoudigFactureren.be doen we er alles aan om uw gegevens veilig te houden.
Daarom draait de website vanaf nu volledig op HTTPS (SSL) zodat uw gegevens nog beter afgeschermd worden.

De overgang verloopt volledig automatisch en zelf hoeft u dus geen bijkomende acties te ondernemen.

Vragen of opmerkingen kunnen steeds doorgegeven worden langs de contact-pagina.

Verbeterde berichtgeving van uitgevoerde acties

De berichten en foutmeldingen gegeven na het uitvoeren van acties werd verbeterd.
Hierdoor zou het duidelijker moeten zijn of een bepaalde actie al dan niet geslaagd is.

Een voorbeeld:
Voorbeeld-boodschap

Of:
Voorbeeld-boodschap

Herwerkte rapporten-module

De rapporten-module werd eens onder handen genomen en de verschillende bestaande rapporten werden onderverdeeld in een eigen pagina.

Daarbovenop werd er ook een nieuw rapport toegevoegd nl. ‘Factuuroverzicht per periode’ en dit als tegenhanger van de bestaande ‘Factuuroverzicht per klant’.

Met het nieuwe rapport kun je gegroepeerd op verschillende periodes (per dag, week, maand, kwartaal, jaar) een totalisatie-overzicht van je facturen bekomen.

Bovendien kun je de rapporten uit ‘Factuuroverzicht per periode’ en ‘Factuuroverzicht per klant’ nu downloaden als CSV/Excel.

Meer info vind je terug in de Rapporten-module.

Vragen of opmerkingen kunnen steeds doorgegeven worden langs de contact-pagina.

Synchronisatie Tool

Sinds eind 2011 kon je in de Import/Export-module gegevens vanuit een andere account op EenvoudigFactureren.be overzetten naar de huidige account. Op deze manier is het mogelijk om je gegevens over te zetten naar een nieuwe account.

Deze optie werd nu omgevormd naar een volwaardige Synchronisatie-tool. Het is hierdoor mogelijk om te kiezen welke type gegevens (facturen, klanten en/of artikelen) je overzet alsook wat te doen met reeds bestaande gegevens.

Een voorbeeld:
Je hebt 2 ondernemingen en dus 2 accounts bij EenvoudigFactureren.be maar wenst toch dezelfde klantgegevens te gebruiken over deze 2 accounts heen. Geen probleem: Langs de Synchronisatie-tool zet je nieuwe klantengegevens van je andere account gewoonweg over.

Meer info vind je terug in de Import/Export-module.

Vragen of opmerkingen kunnen steeds doorgegeven worden langs de contact-pagina.

Importeren en exporteren van klanten

Reeds enige tijd was het mogelijk om klanten te importeren langs een CSV/Excel-bestand volgens Outlook-formaat.

Deze optie werd nu ferm uitgebreid waardoor je een CSV-bestand niet enkel met Outlook-formaat kunt importeren maar je kunt het formaat nu zelf bepalen. Bovendien krijg je de optie om reeds bestaande klantengegevens te zoeken en bij te werken indien gewenst.

Naar analogie met het importeren van artikelen wordt er na het inlezen van een CSV-bestand een bevestigingsscherm getoond met alle gevonden gegevens zodat er nog aanpassingen kunnen worden doorgevoerd voor het uiteindelijke importeren.

Bijkomend werd er ook een nieuw onderdeel toegevoegd in de import-module om alle klantengegevens te exporteren naar CSV/Excel.

Meer info vind je terug in de Import/Export-module: http://eenvoudigfactureren.be/import.

Vragen of opmerkingen kunnen steeds doorgegeven worden langs de contact-pagina.