Vanuit het platform kunt u uw facturen en offertes rechtstreeks doorsturen naar uw klanten. Zo is het nog eenvoudiger om uw documenten door te sturen en op te volgen.

Om een factuur (of offerte of kasticket) per e-mail te verzenden kunt u het document in kwestie openen en bovenaan op Verzenden klikken of vanuit het overzicht opent u het Acties-menu en klikt u op Verzenden.

Er wordt een pop-up getoond waarlangs u de gewenste ontvanger kunt selecteren en eventueel een aangepaste tekst kunt meegeven. De standaard tekst kunt u ingeven in de Instellingen.

Na het verzenden krijgt u in de tijdslijn onderaan de factuur een vermelding van de verstuurde e-mail alsook de status.

E-mail verzonden

De status van de verzonden mail kan zijn:

 • In verzending: De mail is onderweg en moet nog worden afgeleverd.
 • Verzonden: De mail werd correct afgeleverd in de mailbox.
 • Gelezen: De mail werd geopend in de mailbox. U bent dus zeker dat de mail correct is toegekomen.
 • Foutief: De mail kon niet worden afgeleverd. Indien meer informatie beschikbaar kunt u deze bekijken door met de muis over de status te gaan.
 • Onbekend: Het was niet mogelijk om de status van de mail te bepalen.

Wat is het verschil tussen Verzonden en Gelezen?

Beide statussen bevestigen een correct afgeleverde mail.

De status Gelezen gaat een stapje verder dan Verzonden doordat er op het moment dat uw klant de mail effectief opent een signaal wordt teruggestuurd naar ons waardoor we weten dat de mail werd gelezen. Dit signaal wordt teruggestuurd doordat er een kleine afbeelding aan de mail werd toegevoegd. Echter zijn er heel wat e-mailapplicaties die standaard deze afbeelding niet tonen, pas wanneer de gebruiker klikt op ‘Toon afbeeldingen voor deze e-mail’ wordt de afbeelding getoond en wordt er dus een signaal teruggestuurd.

De status Verzonden hoeft u dus niet te zien alsof de e-mail nog niet werd gelezen maar bij de status Gelezen kunt u wel met zekerheid vaststellen dat de mail werd gelezen.

Om een mail in status Gelezen te krijgen moet de optie “Controleer of de e-mail geopend wordt door de ontvanger” aangevinkt zijn in “Instellingen > E-mail instellingen”.

De status van een verzonden e-mail wordt onmiddellijk en automatisch bijgewerkt met de laatste status. Optioneel kunt u ook de laatste status ophalen door op de “Status bijwerken”-knop te klikken. Het is in de tijd slechts beperkt mogelijk om de laatste status van een verzonden e-mail op te halen (ca. 25 dagen).

Daarnaast heeft u ook nog volgende opties ter beschikking:

 • Klik op E-mail toevoegen om een nieuw e-mailadres voor uw klant toe te voegen.
 • Klik op Bijlage toevoegen om één of meerdere bijlages toe te voegen. U kunt tot 10 bijlages toevoegen waarbij een bijlage maximaal 5MB groot kan zijn en de totaalgrootte van alle bijlages kan niet groter zijn dan 25MB. Om grotere bijlages te versturen raden we aan om uw bijlages afzonderlijk te versturen langs de website www.wetransfer.com.
 • Klik op om uw factuur te versturen als PDF-bestand, UBL-bestand of PDF+UBL-bestand. Standaard wordt een factuur als PDF-bestand verstuurd.
 • Klik op Template selecteren om een andere e-mail template te selecteren. E-mail templates zijn vooraf ingestelde teksten die u langs de Instellingen kunt aanpassen.
Instellingen

Onder “Instellingen > E-mail instellingen” kunt u instellen hoe de mails vanuit de website worden verzonden.

E-mail instellingen

Hier kunt u verschillende waarden instellen.

 • Verzenden met: U kunt uw e-mails verzenden vanuit een e-mailadres van EenvoudigFactureren of vanuit uw eigen e-mailadres. Om te verzenden vanuit een eigen e-mailadres heeft u een Professional-pakket of hoger nodig en moet u over een e-mailadres met eigen domeinnaam beschikken. Na invullen van het eigen e-mailadres dient u deze eerst te activeren door op “Controleer en activeer” te klikken en de instructies te volgen.
 • Doorzendadres: Met dit e-mailadres worden de mails verstuurd (From). Standaard wordt hier het nummer van uw account geplaatst echter wordt aangeraden om deze te vervangen door een betere tekst zoals uw naam of de naam van uw bedrijf. E-mails die naar dit adres worden verstuurd sturen we automatisch door naar uw eigen e-mailadres.
 • E-mailadres: Uw e-mailadres waar reacties op verstuurde facturen en offertes toekomen. Dit e-mailadres wordt ingesteld als antwoordadres in verstuurde e-mails. Het e-mailadres kan afwijken van het e-mailadres van de gebruiker waarmee u zich aanmeldt.
 • E-mail onderwerp: Per type document kunt u het onderwerp van uw e-mail aanpassen. Gebruik variabelen zoals %document-number% om het onderwerp aan te passen afhankelijk van het verstuurde document.
 • E-mail templates: Deze teksten kunt u selecteren tijdens verzenden van uw e-mails. Zo kunt u verschillende teksten bijhouden en hergebruiken. De templates ‘Standaard facturen’, ‘Standaard creditnota’s’, enz. staan standaard ingesteld als tekst afhankelijk van het te versturen type document. U kunt naar wens templates toevoegen en verwijderen, enkel de ‘Standaard’-templates kunt u niet verwijderen. De templates kunt u voor het verzenden overigens nog steeds bijwerken mocht dit nodig zijn.
 • Controleer of de e-mail geopend wordt door de ontvanger: Door dit aan te vinken kan er worden bepaald dat een mail wordt geopend. De status komt hierdoor in Gelezen.

Hoe voorkomen dat uw e-mails als SPAM worden aangeduid?

We nemen de nodige maatregelen om uw facturen goed te laten aankomen bij uw klanten en dus niet als SPAM worden aangeduid.

Toch kunt ook u enkele regels in acht nemen om de doorstroming van uw e-mails hoog te houden:

 • Pas het ‘Doorzendadres’ aan door een eigen naam te gebruiken (zie hierboven). Een eigen naam is te prefereren boven het standaard account-nummer.
 • Personaliseer uw e-mail. Zo kunt u best uw klant met naam aanspreken. U kunt hier eventueel de variabele %client-name% gebruiken zodat u dit niet telkens zelf hoeft in te geven.
 • Gebruik geen WOORDEN VOLLEDIG IN HOOFDLETTERS of veel uitroeptekens !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Spam-filters houden hier niet van.
 • Voeg bij voorkeur geen hyperlinks toe. Enkel links die verwijzen naar het domein van het e-mailadres waarmee de mail wordt verzonden vormen geen probleem.
 • Voeg voldoende inhoud toe aan uw e-mail. Enkele lijnen (bvb. 5-6 lijnen) met echte inhoud geeft een beter resultaat. Zo kunt u bvb. een omschrijving van de factuur, betalingsinstructies, de missie van uw bedrijf of een bedanking aan uw klant toevoegen.