PEPPOL

Met de laatste update op EenvoudigFactureren werden enkele interessante nieuwe opties toegevoegd.

Als alternatief om uw facturen per e-mail te verzenden kunt u deze nu ook langs PEPPOL verzenden. PEPPOL is een Europees protocol en netwerk om facturen op een veilige manier te verzenden tussen bedrijven en overheden onderling. Meer info over PEPPOL en hoe u deze gebruikt vindt u terug op onze PEPPOL-pagina.

Werkt u soms met terugbetaalbare verpakking (leeggoed, palletten, …)? Dan kan u deze nu afzonderlijk op de factuur aanduiden zodat deze duidelijk naar voor komt. Hiervoor werd de nieuwe BTW-code “DR” toegevoegd. Indien u deze gebruikt voor een factuurlijn wordt het totaal aan terugbetaalbare verpakking onderaan de factuur vermeld. Handelskorting die u instelt voor de factuur heeft geen invloed op deze factuurlijn.

Naast het BTW-nummer kon u reeds een ondernemingsnummer voor een klant bijhouden, echter was het niet mogelijk om dit ondernemingsnummer op de factuur te plaatsen. Dit is nu wel mogelijk! Bij het BTW-nummer kunt u nu aanduiden indien het gaat om een niet-BTW plichtige klant en krijgt u de optie om het ondernemingsnummer op te geven.

Daarnaast kunt u nog volgende verbeteringen terugvinden:

  • Bij aanmaak van een nieuwe klant wordt er gedetecteerd indien de klant mogelijks reeds bestaat. Zo voorkomt u dubbele klanten.
  • Indien u tijdens aanmaak van een klant een Belgische postcode opgeeft wordt de stad nu automatisch aangevuld.
  • De adressen op de factuur kregen een ander formaat en volgen nu de richtlijnen van BPost. Zo wordt het land enkel vermeld indien het om een ander land gaat.
  • Voor een artikel waarvan de voorraad negatief dreigt te worden tijdens aanmaak van een factuur krijgt u nu een waarschuwing te zien.
  • Het totale bedrag van de handelskorting van een factuur wordt nu als negatief op de factuur geplaatst.
  • De grootboekrekening van een artikel wordt nu ook toegevoegd aan de factuur indien het artikel via “Automatisch aanvullen” werd toegevoegd.
  • Tijdens het upgraden of verlengen van uw account op EenvoudigFactureren kunt u uw factuur nu ook onmiddellijk online betalen.

Om deze wijzigingen mogelijk te maken werden enkele wijzigingen aan de API doorgevoerd:

  • Veld clients.company_id werd toegevoegd om het ondernemingsnummer bij te houden.
  • Veld invoices.total_refundable_deposit werd toegevoegd en bevat het automatisch berekend totaal aan terugbetaalbare verpakking. Ook voor de domeinen ‘quotes’, ‘receipts’ en ‘orders’ werd dit veld toegevoegd.

Bekijk ook ons nieuwe YouTube kanaal met instructievideo’s over onder andere enkele van de laatste nieuwigheden.

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de servicedesk.