Bestelbonnen en leveringsbonnen aanmaken

De voorbije maanden werd hard gewerkt om EenvoudigFactureren te verbeteren en uit te breiden met nieuwe opties. We brengen u dan ook graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Met twee belangrijke nieuwe opties nl. het aanmaken van bestelbonnen en aanmaken van leveringsbonnen heeft EenvoudigFactureren een mooie uitbreiding gekregen. Deze 2 nieuwe modules sluiten mooi aan op de bestaande onderdelen om facturen en offertes aan te maken. Zo maakt u bijvoorbeeld vanuit een offerte rechtstreeks een bestelbon aan. Verder bevatten de 2 nieuwe modules alle gekende opties zoals afdrukken of versturen per e-mail, opvolgen en bijhouden van de status en exporteren naar Excel of PDF. Om deze modules te activeren voor uw account gaat u naar Instellingen > Modules.

Hieraan gekoppeld werden er ook wijzigen aan de offerte-module doorgevoerd. Aan een offerte kunt u nu (overigens net als bij een bestelbon) een voorschot-bedrag opgeven. Wanneer vanuit de offerte een factuur wordt aangemaakt, wordt dit voorschot-bedrag automatisch als betaling overgenomen. Bovendien zult u in de tijdslijn van een overeenkomstige offerte en factuur een link terugvinden naar het andere document. Zo kunt u dus vlot navigeren tussen gekoppelde documenten.

Ook aan andere onderdelen werd gesleuteld. Onderliggend werden zo enkele verbeteringen doorgevoerd aan de manier waarop facturen per e-mail worden verzonden. Hierdoor is het nu heel wat eenvoudiger om e-mails te versturen met uw eigen e-mailadres. Bovendien kunt u een backup e-mailadres instellen om alle facturen die u vanuit EenvoudigFactureren verstuurt ook automatisch naar een vast e-mailadres te laten versturen (bijvoorbeeld als backup of voor verdere verwerking). En wanneer voor een klant slechts 1 e-mailadres werd ingesteld wordt deze nu automatisch geselecteerd bij het versturen van een factuur. Om e-mail instellingen te wijzigen gaat u naar Instellingen > “E-mail instellingen”.

Bij de factuurlayouts vindt u ook enkele nieuwe opties terug. Zo kunt u er nu voor kiezen om de eigen bedrijfsnaam of de eigen bedrijfsgegevens niet af te drukken. Vooral handig indien uw bedrijfsnaam/adres reeds werd verwerkt in het logo of indien de factuur wordt afgedrukt op voorgedrukt briefpapier. Ook de nieuwe optie “Toon BTW opsplitsing in afzonderlijke tabel bij meerdere BTW tarieven” kan handig zijn indien u vaak verschillende BTW-tarieven gebruikt en graag een totaal per BTW-tarief op de factuur ziet staan.

En verder: Bij het exporteren van facturen naar Excel werden enkele nieuwe velden voorzien. Zo vindt u er nu ook het klantennummer, de vervaldatum en de betaaldatum terug. De Franse vertaling bij afdruk van de facturen (en andere documenten) werd verbeterd en op punt gesteld. En het automatisch ophalen van de wisselkoers bij het selecteren van een vreemde munt is terug actief.

Om deze wijzigingen mogelijk te maken werden volgende wijzigen aan de API doorgevoerd:

  • Nieuwe domeinen ‘orders’ en ‘deliveries’ voor respectievelijk bestelbonnen en leveringsbonnen.
  • Veld quotes.deposit_paid werd toegevoegd om een voorschot toe te kunnen voegen aan een offerte.

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de contact-pagina.