Abonnementen en positieve creditnota’s

We stellen graag enkele nieuwe opties voor die de voorbije weken op EenvoudigFactureren werden toegevoegd.

Met de nieuwe module “Abonnementen” kunt u automatisch periodieke facturen aanmaken. Zo kunt u voor een klant bijvoorbeeld maandelijks een factuur laten genereren en indien gewenst deze onmiddellijk per e-mail doorsturen. Met deze nieuwe module kunt u dus opnieuw heel wat tijd besparen. Om uw eerste abonnement aan te maken dient u de module eerst te activeren langs Instellingen > Modules.
Voor meer info zie ook onze info-pagina rond abonnementen.

Om een creditnota aan te maken in EenvoudigFactureren geeft u negatieve bedragen op. Een factuur met een negatief totaalbedrag wordt namelijk automatisch omgezet naar een creditnota. Deze negatieve bedragen werden tot nu toe ook negatief afgedrukt, echter worden in België op creditnota’s meestal positieve bedragen gebruikt. Daarom hebben we dit aangepast en worden creditnota’s nu ook met positieve bedragen afgedrukt. Bij het aanmaken van een creditnota gebruikt u wel nog steeds negatieve bedragen. Wenst u creditnota’s toch liever negatief af te drukken dan kunt u dit terug aanpassen langs Instellingen > Opties.

Voor het verzenden van facturen langs PEPPOL werden enkele verbeteringen doorgevoerd. Zo kunt u de facturen nu ook doorsturen met een ondernemingsnummer voor ondernemingen zonder BTW-nummer en is er betere ondersteuning om overheidsinstellingen en buitenlandse ondernemingen te bereiken.

Importeren van bankbetalingen werd herwerkt zodat bankbetalingen vlotter kunnen worden ingelezen om facturen als betaald aan te duiden. Net zoals voordien kunt u nog steeds bankbetalingen uit meerdere bestandstypes zoals CODA en CSV inlezen maar u kunt nu ook meerdere bestanden tegelijkertijd inlezen. Bovendien kunt u de bankbetalingen nu over meerdere accounts op EenvoudigFactureren tegelijk uitvoeren indien uw gebruiker toegang heeft tot meerdere accounts. Zo bespaart u dus weer heel wat tijd.

Ondertussen ondersteunt EenvoudigFactureren al heel wat verschillende type documenten. Zo kunt u naast facturen ook offertes, bestelbonnen, leveringsbonnen en kasticketten aanmaken. Soms heeft u echter nood aan een gelijkaardig document dat net anders noemt. Zo wilt u misschien bestelbonnen aanmaken maar zou u deze liever “Overeenkomst” noemen. Om hier aan tegemoet te komen kunt u nu aan één type document een andere naam geven. Deze andere naam wordt dan steeds gebruikt bij afdruk van het document. Om dit in te stellen gaat u naar Instellingen > Layout.

Voor offertes en bestelbonnen had u reeds de optie om “Voor akkoord” onderaan het document te plaatsen. Deze optie wordt nu ook uitgebreid naar leveringsbonnen waar u “Voor ontvangst” op het document kunt laten afdrukken. Om deze optie te activeren gaat u naar Instellingen > Layout.

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de servicedesk.