Automatisch inlezen bankverrichtingen

We hebben enkele nieuwe opties en verbeteringen toegevoegd op EenvoudigFactureren.be.

Zo kunt u vanaf nu automatisch bankverrichtingen inlezen en koppelen aan openstaande facturen. Om deze optie te activeren gaat u naar het onderdeel “Importeren bankverrichtingen” (Factuuroverzicht > Meer acties > Importeren bankverrichtingen) en opent u de tab “Automatisch”. Inlezen van de bankverrichtingen gebeurt langs uw CodaBox-account – om de optie te activeren moet u dus eerst een integratie met CodaBox opzetten.

Een andere leuke verbetering is dat de geselecteerde artikelcode nu wordt bijgehouden en kan worden afgedrukt op de factuur. Om de artikelcode af te drukken kunt u deze optie activeren in Instellingen > Factuuropmaak. Ook indien u een factuur aanmaakt vanuit een offerte zal de artikelcode worden doorgegeven vanuit de offerte naar de factuur. Bij aanmaak van de elektronische factuur wordt de artikelcode mee opgenomen.

Om fouten tegen te gaan wordt er nu een waarschuwing gegeven indien een reeds verstuurde of betaalde factuur wordt gewijzigd. Langs Instellingen > Factuuropties kunt u instellen vanaf welke status er een waarschuwing voor een factuur wordt gegeven.

De elektronische factuur werd bijgewerkt naar de laatste versie (e-fff 3.0) zodat deze kan worden ingelezen in diverse boekhoudpakketten.

Om deze aanpassingen mogelijk te maken werd een wijziging aan de API doorgevoerd: Nieuw veld ‘invoice.item.stockitem_code’, ‘quote.item.stockitem_code’ en ‘receipt.item.stockitem_code’ om de artikelcode bij te houden. Dit veld is optioneel.

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de contact-pagina.