Yuki is een online boekhoudpakket waarlangs uw boekhouder uw boekhouding kan beheren. Door een koppeling met Yuki op te zetten kunt u uw facturen rechtstreeks versturen naar het Yuki-boekhoudpakket van uw boekhouder.

Het opzetten van een koppeling is enkel mogelijk met een Professional-pakket of hoger.

Connectie

Om een koppeling met Yuki op te zetten heeft u een API-sleutel en administratie-ID nodig van uw Yuki-account. U kunt deze bekomen langs uw boekhouder of door zich aan te melden op uw Yuki-account (indien u toegang heeft). U vindt ze terug onder “Mijn domein” > Webservices. Indien nodig kunt u op deze pagina een nieuwe API-sleutel en administratie-ID aanmaken.

EĆ©nmaal u een API-sleutel en administratie-ID heeft kunt u de connectie opzetten langs “Modules” > “Yuki” > “Koppeling opzetten”. Deze connectie hoeft u slechts 1x uit te voeren.

Yuki connectie

Vul de API-sleutel en administratie-ID aan en klik op “Connecteren”. Na controle worden de connectie-gegevens opgeslagen en bent u succesvol verbonden met Yuki. Vanaf nu kunt u facturen doorsturen naar uw boekhouder.

Facturen doorsturen naar uw boekhouder

Uw facturen kunnen rechtstreeks naar het Yuki-boekhoudpakket van uw boekhouder worden doorgestuurd. Zo hoeft u uw facturen niet meer manueel af te halen en doorsturen. Met 1 klik kunt u alle facturen van een maand of kwartaal doorsturen. Enkel de factuurgegevens worden doorgestuurd, de afgedrukte PDF zal uw boekhouder dus niet te zien krijgen.

U kunt een reeks facturen in 1x doorsturen of u kunt ook een factuur afzonderlijk doorsturen.

Om een factuur afzonderlijk door te sturen opent u de factuur in kwestie en klikt u op Meer acties > Verzenden naar boekhouder.

Verzenden naar boekhouder

Opgelet! Een factuur kan slechts 1x worden doorgestuurd. EĆ©nmaal doorgestuurd kunt u wel nog wijzigingen aan uw factuur doorvoeren maar deze zult u manueel moeten doorgeven aan uw boekhouder.

Nadat een factuur werd verstuurd krijgt u hiervan een melding in de tijdslijn onderaan de factuur. Zo kunt u nagaan of een factuur reeds werd doorgestuurd.

Om een reeks facturen in 1x door te sturen gaat u naar het factuuroverzicht en klikt u op Meer acties > Verzenden naar boekhouder.

Meer acties factuuroverzicht

Hierna kunt u een periode selecteren waarvan u de facturen wenst door te sturen. Enkel facturen die nog niet werden doorgestuurd zullen worden geselecteerd.

Verzend naar boekhouder

Tijdens het doorsturen worden enkele validaties voor uw factuur doorgevoerd. Het is dus mogelijk dat een factuur verkeerde gegevens bevat en moet worden aangepast. U krijgt een melding per factuur indien deze al dan niet correct werd doorgestuurd.

Verzendingen van de laatste 30 dagen worden bijgehouden en zijn te bekijken langs dezelfde pagina. U kunt dus ook nadien nog bekijken welke facturen correct werden doorgestuurd.

Opmerking: Yuki ondersteunt slechts 2 decimalen bij opmaak van de eenheidsprijs. Indien een factuur wordt opgemaakt met een eenheidsprijs van meer dan 2 decimalen wordt deze automatisch afgerond bij het doorsturen naar Yuki. Eventuele afrondingsverschillen worden als afzonderlijke factuurlijn toegevoegd. Het is aan te raden om niet meer dan 2 decimalen te gebruiken indien u de koppeling met Yuki gebruikt.