Grootboekrekeningen toevoegen en elektronische factuur per e-mail

Er is een nieuwe update beschikbaar met opnieuw enkele nieuwe opties.

Om de verwerking van uw verkoopfacturen in uw boekhouding of bij uw boekhouder te vereenvoudigen kunt u tijdens het aanmaken van uw facturen nu ook een grootboekrekening toekennen aan uw factuurlijnen. Deze grootboekrekeningen worden dan mee opgenomen bij het exporteren van uw facturen als elektronische factuur of bij het doorsturen van de facturen naar uw boekhouder. Deze nieuwe module kunt u activeren langs Instellingen > Modules > Grootboekrekeningen. Na activatie van de module kunt u de lijst met grootboekrekeningen beheren langs Instellingen > Grootboekrekeningen.

Vooral door het gemak waarmee een elektronische factuur (in UBL/e-fff formaat) kan worden verwerkt in de boekhouding wint het gebruik van elektronische facturen aan populariteit. Om hier aan tegemoet te komen kunt u de elektronische factuur, naast de PDF, nu ook toevoegen bij het versturen langs e-mail. Klik hiervoor tijdens het verzenden van de factuur onderaan op het oranje icoontje.

Sommige ondernemers laten de betalingstermijn van de factuur graag samenvallen met het einde van de maand. Hiervoor werd nu een optie voorzien zodat het einde van de maand niet zelf moet worden uitgerekend. Om deze optie te activeren gaat u naar Instellingen > Factuuropties en vinkt u aan “Einde betalingstermijn samen laten vallen met het einde van de maand”.

Indien een factuur meerdere BTW-tarieven bevat is het niet steeds duidelijk wat de maatstaf van heffing is per BTW-tarief. Dit kan voor uw klant vervelend zijn bij het inboeken van de factuur in hun boekhouding. Daarom werd een nieuwe optie voorzien om het factuurtotaal opgesplitst per BTW-tarief samen met de maatstaf van heffing af te drukken op de factuur. Om deze optie te activeren gaat u naar Instellingen > Factuurlayout en vinkt u aan “Toon BTW opsplitsing in afzonderlijke tabel bij meerdere BTW tarieven”.

Om fouten te voorkomen kan een klant met gekoppelde documenten (facturen, offertes, …) niet meer worden verwijderd. Om de klant nu alsnog te kunnen verwijderen moet u eerst alle documenten van de klant expliciet verwijderen. Het heeft dan ook de voorkeur om een klant met gekoppelde documenten te archiveren indien deze niet meer relevant is. Zo blijven de facturen en andere documenten van de klant toch bestaan.

Ook volgende kleinere verbeteringen werden toegevoegd:

  • Bij het samenvoegen van meerdere offertes naar één factuur worden identieke factuurlijnen nu automatisch samengevoegd. Een factuurlijn is identiek indien de omschrijving en de eenheidsprijs overeenkomen.
  • Bij het exporteren van facturen naar Excel wordt het BTW-nummer van de klant nu ook opgenomen.
  • De integratie met Yuki werd aangepast. Aangezien in Yuki een eenheidsprijs tot enkel 2 decimalen is toegestaan zal er een afronding van de bedragen worden uitgevoerd wanneer u de factuur verzend naar Yuki. Eventuele afrondingsverschillen worden opgevangen zodat het totaal van de factuur steeds dezelfde blijft. Door deze beperking in Yuki raden we aan om geen facturen op te maken met een eenheidsprijs van meer dan 2 decimalen indien u de koppeling met Yuki gebruikt.

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de contact-pagina.