Afdrukken naar printer, kortingen en BTW-nummer in aanvraag

Er werd een nieuwe update beschikbaar gemaakt met enkele nieuwe opties en andere kleine wijzigingen.

Zo kunt u een factuur naast het opslaan als PDF nu ook rechtstreeks afdrukken naar de printer. Wanneer u op Afdrukken klikt krijgt u naast de optie ‘Computer’, ‘Dropbox’ of ‘Google Drive’ de nieuwe optie ‘Printer’. Deze nieuwe optie is enkel beschikbaar indien de module ‘Integratie Dropbox/Google Drive’ werd geactiveerd.

Naast Frans en Engels kan een factuur nu in het Duits worden afgedrukt en om de controle van geldige BTW-nummers vlotter uit te kunnen voeren kunt u deze nu controleren wanneer een factuur werd aangemaakt. Wanneer u de factuur opent zult u een nieuwe knop terugvinden naast het BTW-nummer van de klant om deze controle uit te voeren.

Bij ingave van (commerciële) korting en financiële korting kunt u nu een percentage tot op 2 cijfers na de komma opgeven. En bijkomend kunt u de standaard korting en financiële korting per klant instellen. Hiervoor activeert u de module ‘Klant specifieke instellingen’.

Bij aanmaak van een nieuwe klant kunt u nu aanduiden indien het BTW-nummer van de klant nog in aanvraag is. Zo kunt u uw klant reeds als bedrijf behandelen zonder dat deze hun definitieve BTW-nummer reeds heeft ontvangen. Wanneer uw klant later hun BTW-nummer ontvangt kunt u het BTW-nummer nog aanvullen.

Meerdere offertes van dezelfde klant kunnen nu gecombineerd worden tot één factuur. Ga hiervoor naar het offerte-overzicht en selecteer de verschillende offertes. Bovenaan vindt u de nieuwe optie ‘Factuur aanmaken’ terug.

De artikelenlijst werd onderliggend onder handen genomen waardoor langere artikelenlijsten (tot enkele duizenden artikelen) nu ook ondersteund worden.

Daarnaast werden er een heleboel kleine verbeteringen doorgevoerd:

 • Het BTW-nummer wordt nu opgenomen in de klantenlijst zodat u bij het zoeken naar een klant ook het BTW-nummer kunt gebruiken.
 • In de tijdslijn van een factuur of een creditnota vindt u nu ook terug vanuit welke offerte of factuur deze werd aangemaakt.
 • Bij een export van klanten naar Excel worden gearchiveerde klanten niet meer meegenomen.
 • Indien het totaalbedrag van een factuur 0 EURO is kunt u deze nu betaald zetten door een betaling van 0 EURO in te voeren.
 • Het BTW-veld is niet meer zichtbaar bij artikelen indien voor uw account de optie ‘Vrijstelling BTW’ werd geactiveerd.
 • Betere foutafhandeling bij het verzenden van facturen naar de boekhouder.
 • Tijdens het doorsturen van facturen naar Yuki wordt nu het land van uw account (meestal België) gebruikt indien deze niet werd opgegeven bij uw klantengegeven.

Er werden ook enkele foutjes weggewerkt:

 • De geldigheidsperiode van de offerte wordt niet meer overgenomen bij aanmaak van de factuur.
 • Een afwijkend BTW-tarief gebruikt tijdens aanmaak van een offerte wordt nu ook meegenomen naar de factuur.

Om bovenstaande wijzigingen mogelijk te maken werden volgende wijzigingen aan de API doorgevoerd:

 • Velden invoice.language, receipt.language en quote.language aanvaarden nu ook de waarde ‘german’.
 • Veld invoice.discount_percentage, receipt.discount_percentage, quote.discount_percentage en invoice.cash_discount_percentage aanvaarden nu ook bedragen tot 2 cijfers na de komma.
 • Nieuwe velden client.default_discount_percentage, client.default_cash_discount_active, default_cash_discount_percentage en default_cash_discount_days_valid om de standaard kortingen per klant in te stellen.
 • Nieuw veld client.tax_code_registration_pending om een BTW-nummer in aanvraag aan te duiden.
 • Veld payment.amount kan nu ook 0 zijn indien het om een factuur met totaalbedrag 0 EURO gaat.

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de contact-pagina.