Jaarlijkse hernummering en BTW-tarieven bij artikelen

De laatste update van 2017 is beschikbaar en bevat opnieuw een aantal verbeteringen.

Om te helpen bij de jaarlijkse hernummering van uw facturen, offertes en kasticketten werd een optie voorzien zodat de eerste factuur aangemaakt in het nieuwe jaar automatisch een nieuwe nummering krijgt. Ga hiervoor naar Instellingen > Factuuropties en activeer de optie bij “Jaarlijkse hernummering”. Vergeet dit dus niet te activeren voor het einde van het jaar!

Er werden ook enkele wijzigingen doorgevoerd aan het Artikelen-onderdeel. Zo kunt u bij een artikel als BTW-tarief nu ook een afwijkend BTW-tarief opgeven (bvb. MC – Medecontractant) en als u artikelen gebruikt tijdens opmaak een creditnota worden de bedragen automatisch als negatief ingesteld.

Deze kleinere aanpassingen werden toegevoegd:

  • In de e-mail templates kunt u nu ook het ‘T.a.v.’-veld van de klant gebruiken bij de aanspreking van uw klant. Gebruik hiervoor de code “%client-name-attention%”. Indien het ‘T.a.v.’-veld niet ingevuld is voor uw klant wordt automatisch de klantnaam gebruikt.
  • Bij het exporteren van facturen, offertes of kasticketten naar een Excel-bestand werd de referentie als nieuwe kolom toegevoegd.
  • Inlezen van bankbetalingen langs CODA-bestanden werd verbeterd.
  • Er werd een fout weggewerkt bij het doorsturen langs CodaBox van facturen met financiĆ«le korting.

Om een groot aantal klanten of artikelen te bewerken langs de API kunt u deze nu als lijst doorgeven. Hierdoor kunt u een lijst tot 100 items in 1x doorgeven om te voorkomen dat een groot aantal API-calls moeten worden uitgevoerd.

Volgende wijziging werd doorgevoerd aan de API:

  • Veld stockitem.tax_category_special_status werd toegevoegd om de code van het afwijkend BTW-tarief bij te houden.
  • Optie ‘?bulk’ toegevoegd voor clients en stockitems om gegevens in bulk door te geven.

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de contact-pagina.