Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2021.

Privacy Policy van EenvoudigFactureren vertegenwoordigd door EenvoudigFactureren BV, gevestigd te Kallestraat 19A 9991 Maldegem. EenvoudigFactureren BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens op EenvoudigFactureren zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers en gebruikers van EenvoudigFactureren is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op EenvoudigFactureren te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. EenvoudigFactureren verwerkt uw persoonsgegevens en andere gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Contactgegevens

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van EenvoudigFactureren, kun u ons benaderen via e-mail of langs onze contact-pagina.

EenvoudigFactureren BV
Kallestraat 19A
9991 Maldegem
info@eenvoudigfactureren.be
https://eenvoudigfactureren.be/contact

Welke gegevens wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Daarnaast verwerken wij ook alle gegevens van uw klanten en financiële gegevens die u ingeeft langs de website.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eenvoudigfactureren.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Er worden door EenvoudigFactureren persoonsgegevens verwerkt voor diverse doeleinden, enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om het doel te realiseren worden hierbij verwerkt. Persoonsgegevens worden gebruiken indien wij hiervoor van u toestemming hebben ontvangen, in het kader van onze dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderwerpen.

EenvoudigFactureren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Het gebruik van onze software en bijhorende diensten uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

EenvoudigFactureren verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van onze dienstverlening, het beheren van de interne administratie en het ondersteunen van onze klanten. We streven hierbij steeds naar een evenwicht tussen dat belang en de het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EenvoudigFactureren BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens en andere gegevens worden verwijderd nadat u uw account opzegt of indien uw account niet langer actief wordt gebruikt (tot 3 jaar na uw laatste activiteit). Na opzeg van uw account kan het tot 6 maanden duren voor uw gegevens definitief verwijderd worden (inclusief backups).

Om wettelijke verplichtingen na te komen, zoals bijvoorbeeld boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, kan EenvoudigFactureren niet steeds alle persoonsgegevens verwijderen na verwijdering van uw account.

Delen van persoonsgegevens met derden

EenvoudigFactureren BVBA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EenvoudigFactureren BVBA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken

Meer informatie rond het gebruik van cookies kunt u terugvinden in de verklaring rond ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EenvoudigFactureren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eenvoudigfactureren.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en kaartnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EenvoudigFactureren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@eenvoudigfactureren.be

Wijzigingen

EenvoudigFactureren houdt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Bij wijziging zullen we u hiervan op voorhand op de hoogte brengen. De laatste versie van de Privacy Policy is steeds te raadplegen op https://eenvoudigfactureren.be/info/help/privacy-policy