U heeft de mogelijkheid om zowel commerciële korting als financiële korting toe te voegen aan uw facturen.

Commerciële korting

Bij een commerciële korting of handelskorting wordt het bedrag van de factuur verminderd als commercieel gebaar.

Deze korting kan zowel als percentage op het totaalbedrag of per factuuritem worden toegekend.

Korting op totaalbedrag

Om commerciële korting in te geven kunt u tijdens het aanmaken of bewerken van een factuur het veld ‘Korting’ gebruiken. Het ingegeven percentage wordt onmiddellijk toegepast op het totaalbedrag. Enkel een waarde tussen 0 en 100 (tot 2 cijfers na de komma) is toegelaten als korting.

Ingave commerciële korting

Korting op factuuritem

Om een korting per factuuritem in te stellen klikt u tijdens aanmaak/bijwerken van een factuur op de ACTIES-knop van het factuuritem waarop u de korting wenst toe te kennen. Daarna klikt u op ‘Korting toevoegen’. Na opgave van het percentage (tussen 0 en 100) wordt er onder het factuuritem een nieuwe lijn toegevoegd met de berekende korting.

Commerciële korting factuuritem

Het is mogelijk om een korting op het totaalbedrag en een korting op een factuuritem te combineren. In dit geval wordt de korting op de factuuritem gewoon mee opgenomen tijdens de berekening van de korting op het totaalbedrag.

Financiële korting

Een financiële korting of korting contant wordt toegekend om uw klant aan te zetten om uw factuur sneller te laten betalen. Zo kan de klant van een meestal kleine korting genieten indien wordt betaald binnen een aantal dagen na opmaak van de factuur. De korting wordt steeds toegekend op het totaalbedrag van de factuur en kan optioneel in combinatie gebeuren met een commerciële korting.

Een gebruikelijke financiële korting is 2% korting indien betaald wordt binnen 8 dagen.

Om financiële korting toe te kennen op een factuur kunt u tijdens het aanmaken of bewerken van de factuur ‘Financiële korting’ aanvinken en het gewenste kortingspercentage en betalingsperiode ingeven.

Financiële korting

In tegenstelling tot commerciële korting wordt financiële korting dus enkel toegekend indien de klant binnen de vooropgestelde termijn betaald. Daarna moet de klant het volledige factuurbedrag betalen. Echter aangezien tijdens opmaak van de factuur nog niet geweten is of de korting zal worden opgenomen heeft de wetgever hieromtrent enkele specifieke regels opgesteld.

Zo zal het totaalbedrag vermeld op de factuur het volledige bedrag zijn (dus zonder de financiële korting). Echter het bedrag van de BTW werd berekend op het totaalbedrag met korting. Het bedrag van de korting dat de klant kan genieten wordt afzonderlijk vermeld op de factuur.

Financiële korting toegekend

Indien u een factuur met financiële korting opent kunt u als totaal 2 bedragen terugvinden. Eénmaal zonder en éénmaal met financiële korting. Zo kunt u eenvoudig achterhalen welk bedrag uw klant uiteindelijk dient te betalen.

Op de afgedrukte factuur wordt uiteindelijk de melding toegevoegd: Bij betaling voor 14/03/2016 kan 2,00 € korting (2%) in mindering op het factuurbedrag worden gebracht.

Indien uw klant de financiële korting opneemt zal er dus een verminderd bedrag betaald worden. Echter is het steeds nodig om het totaalbedrag zonder financiële korting in te boeken als ontvangen betaling om de factuur in status BETAALD te plaatsen. Bij voorkeur kunt u de betaling in 2 delen registeren: éénmaal het werkelijk betaalde bedrag en daarna de toegekende korting met specifieke vermelding ‘Financiële korting’.

Aangezien een opgenomen financiële korting boekhoudkundig wordt gezien als een financiële kost wordt het totaalbedrag zonder korting steeds opgenomen in de omzet. Dus ook indien de korting wel werd opgenomen.

Onder Instellingen > Factuuropties kunt u het standaard kortingspercentage en aantal dagen betalingstermijn instellen. U krijgt er ook de mogelijkheid om standaard voor elke nieuwe factuur financiële korting toe te kennen.

Financiële korting instellingen