Artikelen

Items uit het domein “stockitems” stellen een artikel voor.

Opbouw URL’s:

  • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/stockitems: Artikelen
  • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/stockitems/5004: Artikel met ID 5004

Domein : stockitems

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
stockitem_id int Unieke ID van het artikel. Gegenereerd door het systeem. Op te geven in URL. 4004
uri text URL naar het artikel. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken artikel langs de API.
code text Unieke code van het artikel. Maximaal 20 karakters. Verplicht op te geven. A000001
description text Omschrijving het van artikel. Maximaal 150 karakters. Verplicht op te geven. Product 1
comments text Bijkomende informatie bij het artikel. Maximaal 10000 karakters. Optioneel veld. Door leverancier X – nieuwe bestelling doorgegeven.
price float Prijs van het artikel. Optioneel veld. 9.99
tax_category int BTW-categorie waartoe het artikel behoort. Kan waarde 1, 2, 3 of 0 hebben waarbij 0 = niet gespecifieerd, 1 = 1e BTW tarief (21%), 2 = 2e BTW tarief (12%) en 3 = 3e BTW tarief (6%) afhankelijk van de BTW-instellingen van uw account. 1
tax_category_special_status text Code afwijkend BTW-tarief van het gebruikte BTW-percentage (tax_category) van het stock-item. Kan enkel gebruikt worden indien de BTW-categorie 0 is. Het veld is optioneel en kan maximum 20 karakters lang zijn. MC
supply int/text Voorraad van het product. Kan een getal bevatten tussen -999999 en 999999 of de tekst “infinite” als voorraad niet van toepassing is. 10
general_ledger_account text Code van de standaard grootboekrekening van het artikel. Niet verplicht. Tussen 6 en 8 karakters lang, uitsluitend cijfers zijn toegelaten. 700000
active text Beschrijft of het artikel actief is. Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. yes
last_activity datetime Tijdstip met de laatste activiteit van het artikel. Kan niet worden opgegeven, wordt automatisch bepaald door het systeem. 2018-05-03 11:33:45

Voorbeeld in XML van een artikel:

<stockitem>
	<stockitem_id>4004</stockitem_id>
	<uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/stockitems/4004</uri>
	<code>A000001</code>
	<description>Product 1</description>
	<comments>Door leverancier X - nieuwe bestelling doorgegeven.</comments>
	<price>9.99</price>
	<tax_category>1</tax_category>
	<supply>10</supply>
	<general_ledger_account>700000</general_ledger_account>
	<active>yes</active>
	<last_activity>2018-05-03 11:33:45</last_activity>
</stockitem>