Klanten

Items uit het domein “clients” stellen een klant voor.

Opbouw URL’s:

  • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/clients: Klantgegevens
  • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/clients/1001: Klant met ID 1001
  • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/clients/1001/contacts: Contactgegevens van klant met ID 1001
  • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/clients/1001/details: Detailgegevens van klant met ID 1001

Domein: clients

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
client_id int Unieke ID van de klant. Gegenereerd door het systeem. Steeds verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie). 1001
uri text URL naar klant. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken klant langs de API.
external_client_id text (Unieke) ID van de klant dat kan worden ingesteld door een externe partij. Maximum 50 karakters lang. Uniekheid van de waarde wordt niet afgedwongen. Client-98437
name text Naam van de klant. Verplicht mee te geven bij creatie. Maximum 75 karakters lang. IT Services BVBA
attention text T.a.v. (ten aanzien van) van de klant. Niet verplicht. Maximum 100 karakters lang. dienst administratie
number text Klantennummer. Niet verplicht, maximum 55 karakters lang. Wordt automatisch gegenereerd indien niet opgegeven bij creatie en indien deze optie geactiveerd werd in de Instellingen. B12548
street text Straat + huisnummer van de klant. Niet verplicht, maximum 150 karakters lang. Langestraat 189
city text Stad van de klant. Niet verplicht, maximum 50 karakters lang. Antwerpen
postal_code text De postcode van de stad van de klant. Niet verplicht, maximum 10 karakters lang. 2000
country text Land van de klant. Niet verplicht, maximum 25 karakters lang. België
tax_code text BTW-nummer van de klant. Niet verplicht, maximum 75 karakters lang. BE 0123.456.789
tax_code_registration_pending text Aanduiding BTW-nummer van de klant is in aanvraag. Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Indien niet opgegeven of indien tax_code ingevuld is de standaard waarde ‘no’. no
company_id text Ondernemingsnummer van de klant. Niet verplicht, maximum 75 karakters lang. 0123.456.789
email_address text Email adres van de klant. Niet verplicht, maximum 125 karakters lang. info@hisdomain.com
phone_number text Telefoonnummer van de klant. Niet verplicht, maximum 20 karakters lang. 098/90.20.00
website text De URL van de website van de klant. Niet verplicht, maximum 150 karakters lang. http://www.it-servicesbvba.be
state text De status van klant. Mogelijke waardes: ‘active’, ‘archived’. Staat standaard op ‘active’. active
private_note text Veld met private opmerkingen over de klant. Kan vrij gebruikt worden. Niet verplicht. Betaald steeds correct.
last_activity datetime Tijdstip met de laatste activiteit van de klant. Kan niet worden opgegeven, wordt automatisch bepaald door het systeem. 2018-05-03 11:33:45
default_days_invoice_due int Standaard aantal dagen betalingstermijn nieuwe facturen. Niet verplicht. Indien niet opgegeven wordt de standaard gebruikt zoals ingesteld in de instellingen van de account. 30
default_days_quote_valid int Standaard aantal dagen geldigheidsperiode nieuwe offertes. Niet verplicht. Indien niet opgegeven wordt de standaard gebruikt zoals ingesteld in de instellingen van de account. 30
default_discount_percentage float Standaard kortingspercentage voor nieuwe facturen van de klant. Bedrag moet tussen 0 en 100 liggen. Getallen tot 2 cijfers na de komma zijn toegestaan. Niet verplicht. Indien niet opgegeven wordt de standaard gebruikt zoals ingesteld in de instellingen van de account. 5
default_cash_discount_active text Aanduiding of financiële korting voor de klant standaard al dan niet geactiveerd is bij aanmaak van nieuwe facturen. Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Niet verplicht. Indien niet opgegeven wordt de standaard gebruikt zoals ingesteld in de instellingen van de account. no
default_cash_discount_percentage float Standaard kortingspercentage financiële korting voor nieuwe facturen van de klant. Bedrag moet tussen 0 en 100 liggen. Getallen tot 2 cijfers na de komma zijn toegestaan. Niet verplicht. Indien niet opgegeven wordt de standaard gebruikt zoals ingesteld in de instellingen van de account. 1.50
default_cash_discount_days_valid int Standaard aantal dagen geldigheid financiële korting voor nieuwe facturen van de klant. Bedrag moet tussen 0 en 100 liggen. Enkel gehele getallen zijn toegestaan. Niet verplicht. Indien niet opgegeven wordt de standaard gebruikt zoals ingesteld in de instellingen van de account. 8
default_language text Standaard taal nieuwe facturen. Mogelijke waarden: ‘dutch’, ‘french’, ‘english’, ‘german’. Niet verplicht. Indien niet opgegeven wordt de standaard taal ‘dutch’ gebruikt. french
default_currency text Standaard munteenheid nieuwe facturen. Bevat de officiële code van de munteenheid (bvb. ‘EUR’, ‘USD’ of ‘GBP’). Indien niet opgegeven wordt de standaard munteenheid ‘EUR’ gebruikt. USD
default_invoices_layout_id int Standaard layout voor nieuwe facturen. Standaard leeg. Indien leeg wordt de standaard layout voor facturen van de account gebruikt. 8001
default_receipts_layout_id int Standaard layout voor nieuwe kasticketten. Standaard leeg. Indien leeg wordt de standaard layout voor kasticketten van de account gebruikt. 8001
default_quotes_layout_id int Standaard layout voor nieuwe offertes. Standaard leeg. Indien leeg wordt de standaard layout voor offertes van de account gebruikt. 8001
default_orders_layout_id int Standaard layout voor nieuwe bestelbonnen. Standaard leeg. Indien leeg wordt de standaard layout voor bestelbonnen van de account gebruikt. 8001
default_deliveries_layout_id int Standaard layout voor nieuwe leveringsbonnen. Standaard leeg. Indien leeg wordt de standaard layout voor leveringsbonnen van de account gebruikt. 8001
invoice_count int Aantal facturen geregistreerd onder de klant. Wordt door systeem zelf bepaald. 12
receipt_count int Aantal kasticketten geregistreerd onder de klant. Wordt door systeem zelf bepaald. 2
quote_count int Aantal offertes geregistreerd onder de klant. Wordt door systeem zelf bepaald. 0
order_count int Aantal bestelbonnen geregistreerd onder de klant. Wordt door systeem zelf bepaald. 0
delivery_count int Aantal leveringsbonnen geregistreerd onder de klant. Wordt door systeem zelf bepaald. 3
subscription_count int Aantal abonnementen geregistreerd onder de klant. Wordt door systeem zelf bepaald. 1
contacts list Een lijst met contactpersonen binnen de firma/klant.
details list Een generieke lijst met gegevens binnen de firma/klant.

Subdomein: contacts ( < clients )

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
contact_id int Unieke ID van de contactpersoon. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie). 2002
client_id int Unieke ID van de klant. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL. 1001
uri text URL naar contactpersoon. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken contactpersoon langs de API.
contact_name text Naam of omschrijving van de contactpersoon. Verplicht mee te geven bij creatie. Maximum 254 karakters lang. John Smith
email_address text Email adres van de contactpersoon. Niet verplicht indien phone_number meegegeven. Maximum 125 karakters lang. john.smith@hisdomain.com
phone_number text Telefoonnummer van de contactpersoon. Niet verplicht indien email_address meegegeven. Maximum 20 karakters lang. 098/90.20.20

Subdomein : details ( < clients )

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
detail_id int Unieke ID van het detailgegeven. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie). 2012
client_id int Unieke ID van de klant. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL. 1001
uri text URL naar detailgegeven. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken detailgegeven langs de API.
name text Naam of omschrijving van het detailgegeven. Verplicht mee te geven bij creatie. Maximum 75 karakters lang. Bankrekeningnummer
value text Waarde van het detailgegeven. Verplicht mee te geven bij creatie. Maximum 100 karakters lang. 000-00000011-11

Voorbeeld in XML van een klant:

<client>
	<client_id>1001</client_id>
	<uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/clients/1001</uri>
	<external_client_id>Client-98437</external_client_id>
	<number>B12548</number>
	<name>IT Services BVBA</name>
	<attention>dienst administratie</attention>
	<street>Langestraat 189</street>
	<city>Antwerpen</city>
	<postal_code>2000</postal_code>
	<country>België</country>
	<tax_code>BE 0123.456.789</tax_code>
	<company_id></company_id>
	<email_address>info@hisdomain.com</email_address>
	<phone_number>098/90.20.00</phone_number>
	<website>http://www.it-servicesbvba.be</website>
	<state>active</state>
	<private_note>Betaald steeds correct.</private_note>
	<last_activity>2018-05-03 11:33:45</last_activity>
	<default_days_invoice_due>30</default_days_invoice_due>
	<default_days_quote_valid>30</default_days_quote_valid>
	<default_language>french</default_language>
	<default_currency>USD</default_currency>
	<default_invoices_layout_id>8001</default_invoices_layout_id>
	<default_receipts_layout_id>8001</default_receipts_layout_id>
	<default_quotes_layout_id>8001</default_quotes_layout_id>
	<default_orders_layout_id>8001</default_orders_layout_id>
	<default_deliveries_layout_id>8001</default_deliveries_layout_id>
	<invoice_count>12</invoice_count>
	<receipt_count>7</receipt_count>
	<quote_count>7</quote_count>
	<order_count>0</order_count>
	<delivery_count>0</delivery_count>
	<subscription_count>1</subscription_count>
	<contacts>
		<contact>
			<contact_id>2002</contact_id>
			<uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/clients/1001/contacts/2002</uri>
			<contact_name>John Smith</contact_name>
			<email_address>john.smith@hisdomain.com</email_address>
			<phone_number>098/90.20.20</phone_number>
		</contact>
	</contacts>
	<details>
		<detail>
			<contact_id>2012</contact_id>
			<uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/clients/1001/details/2012</uri>
			<name>Bankrekeningnummer</name>
			<value>000-00000011-11</value>
		</detail>
	</details>
</client>