Gebeurtenissen

Items uit het domein “activities” stellen een gebeurtenis voor. Gebeurtenissen worden automatisch door het systeem gegenereerd en kunnen dus niet zelf worden ingegeven.

Opbouw URL’s:

  • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/activities: Activiteiten
  • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/activities/7001: Activiteit met ID 7001

Domein : activities

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
activity_id int Unieke ID van de activiteit. Gegenereerd door het systeem. Op te geven in URL. 7001
uri text URL naar de activiteit. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken activiteit langs de API.
type text Codering dat het type van de activiteit bepaald. invoice_create
date datetime Datum en tijd waarop de activiteit zich heeft voorgedaan. 2012-10-01 18:28:35
user text Naam van de gebruiker die de aanpassing heeft doorgevoerd. Indien de naam niet beschikbaar wordt het e-mail adres teruggegeven. John Doe
description text Omschrijving van de zich voorgedane activiteit. Factuur aangemaakt
information text Bijkomende informatie over de zich voorgedane actiteit. Factuur 2012-0001 aangemaakt (ID 2002)
client_id int ID van de klant waar de activiteit naartoe verwijst. Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing. 1001
invoice_id int ID van de factuur waar de activiteit naartoe verwijst. Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing. 2002
receipt_id int ID van het kasticket waar de activiteit naartoe verwijst. Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing. 3003
quote_id int ID van de offerte waar de activiteit naartoe verwijst. Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing. 4004
order_id int ID van de bestelbon waar de activiteit naartoe verwijst. Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing. 5005
delivery_id int ID van de leveringsbon waar de activiteit naartoe verwijst. Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing. 6006
subscription_id int ID van het abonnement waar de activiteit naartoe verwijst. Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing. 7007
linked_invoice_id int ID van de bijkomende factuur waar de activiteit naartoe verwijst (bijv. de voorgaande factuur). Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing. 2002
linked_receipt_id int ID van het bijkomende kasticket waar de activiteit naartoe verwijst (bijv. het voorgaand kasticket). Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing. 3003
linked_quote_id int ID van de bijkomende offerte waar de activiteit naartoe verwijst (bijv. de voorgaande offerte). Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing. 4004
linked_order_id int ID van de bijkomende bestelbon waar de activiteit naartoe verwijst (bijv. de voorgaande bestelbon). Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing. 5005
linked_delivery_id int ID van de bijkomende leveringsbon waar de activiteit naartoe verwijst (bijv. de voorgaande leveringsbon). Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing. 6006
linked_subscription_id int ID van het bijkomend abonnement waar de activiteit naartoe verwijst (bijv. het originele abonnement). Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing. 7007
references list Lijst met referenties waar de activiteit toe hoort.

Subdomein : reference ( < activities )

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
reference_type text Codering dat het type van de referentie bepaald. invoices
reference_id int ID van het object waar naartoe wordt gerefereerd 1001
reference_uri text URL van het object waar naartoe wordt gerefereerd. Gegenereerd door het systeem.

Mogelijke activiteitstypes: login, settings_create, settings_update, settings_password_reset, settings_password_forgot,
client_create, client_update, client_delete, clientcontact_create, clientcontact_update, clientcontact_delete, clientcontact_delete_all,
clientnote_update, invoice_create, invoice_update, invoice_create_copy, invoice_print, invoice_email,
invoicepayment_create, invoicepayment_delete, invoicepayment_delete_all, invoicenote_create, invoicenote_delete, invoicenote_delete_all,
backup_create, backup_restore, import_csv, import_other_account

Opmerking: Gegevens uit dit domein kunnen enkel worden opgevraagd (GET) en kunnen niet worden aangepast.

Voorbeeld in XML van een activiteit:

<activity>
	<activity_id>7001</activity_id>
	<uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/activities/7001</uri>
	<type>invoice_create</type>
	<date>2012-10-01 18:28:35</date>
	<user>John Doe</user>
	<description>Factuur aangemaakt</description>
	<information>Factuur 2012-0001 aangemaakt (ID 2002)</information>
	<client_id>1001</client_id>
	<invoice_id>2002</invoice_id>
	<receipt_id/>
	<quote_id/>
	<order_id/>
	<delivery_id/>
	<subscription_id/>
	<references>
		<reference>
			<reference_type>clients</reference_type>
			<reference_id>1001</reference_id>
			<reference_uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/clients/1001</reference_uri>
		</reference>
		<reference>
			<reference_type>invoices</reference_type>
			<reference_id>2002</reference_id>
			<reference_uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/invoices/2002</reference_uri>
		</reference>
	</references>
</activity>