Formattering, eenheden en financiële korting

De vernieuwing van de website ligt reeds een aantal weken achter ons en te horen aan de vele positieve reacties valt de nieuwe look in de smaak. We wensen jullie dan ook te bedanken voor de vele opmerkingen, suggesties en kleine foutjes die werden doorgegeven.

Sinds vandaag is er een nieuwe versie beschikbaar met heel wat kleinere aanpassingen.

Zo is het nu mogelijk om naast het aantal ook de eenheid op te geven per item op de factuur. U kunt nu dus in het veld ‘Aantal’ ook de waarde ‘2 m²’ of ’30 stuk’ opgeven. Tijdens het ingeven van de eenheid moet u wel rekening houden met enkele restricties. Zo mag de eenheid niet langer zijn dan 10 tekens, de eenheid mag geen spatie bevatten en moet beginnen met een letter. Tussen het aantal en de eenheid moet steeds een spatie aanwezig zijn en het aantal moet nog steeds verplicht worden opgegeven.

Tijdens aanmaak van de factuur (of andere documenten) kan er nu ook formattering worden meegegeven. Zo kunt u uw tekst in het vet zetten, onderstrepen, aanpassen van kleur en nog veel meer. De opmaak moet worden opgegeven langs het markdown formaat, waarbij speciale tekens rond tekst automatisch omgezet worden naar specifieke opmaak. Zo gebruikt u **twee sterretjes om uw tekst in het vet** te plaatsen. Meer uitleg over de formattering vind u terug op deze afzonderlijke pagina: Hoe tekst formatteren?.

Naast commerciële korting kan er nu ook een financiële korting worden opgegeven. Een financiële korting wordt enkel toegekend indien de klant onmiddellijk (of toch binnen een beperkt aantal dagen) de factuur betaald. Meer info over hoe u financiële korting kunt opgeven vindt u op deze pagina: Korting toekennen.

Het klantennummer kan nu ook worden afgedrukt op de factuur. Deze optie moet u wel eerst aanzetten langs Instellingen > Factuuropmaak. Wie nu reeds klantennummers heeft toegekend aan bestaande klanten zal tijdens het bewerken van de klant merken dat er een tweede veld voor ‘Klantennummer’ werd voorzien. Enkel de waarde in dit tweede nieuwe veld zal worden getoond op de factuur. Het volstaat om de waarde uit het oude klantennummer-veld te kopiëren naar het nieuwe klantennummer-veld.

Er kan nu tot 4 decimalen worden opgegeven tijdens aanmaak van een factuur. Het aantal decimalen van het bedrag dat worden getoond op de factuur kan ingesteld worden langs Instellingen > Factuuropties. Enkel voor het veld ‘Bedrag’ kan het aantal decimalen worden aangepast, in alle andere velden met totalen wordt er steeds afgerond op 2 decimalen.

E-mails die worden verzonden door gebruikers met een gratis Starter-pakket zullen nu ook behandeld worden door dezelfde externe mailservice als bij de betalende pakketten. Hierdoor is er minder kans dat een e-mail in de spam-folder van de klant terechtkomt en kunt u bovendien de status van de verzonden e-mail bekijken.

Het is nu ook mogelijk om automatisch een gestructureerde mededeling te genereren voor nieuwe facturen. Ga hiervoor naar Instellingen > Factuuropties.

Daarnaast werden verschillende kleine foutjes verholpen:

  • Opgeven van speciale tekens (bvb. ‘&’) in de klantennaam kon problemen geven.
  • Indien er te vlug 2x werd geklikt tijdens aanmaak van een factuur werden er soms onterecht 2 facturen aangemaakt.
  • Tijdens het aanmaken en bewerken van facturen kon de tekst in de automatisch berekende totaal-velden niet gekopiëerd worden. Dit is nu wel mogelijk.
  • Kasticketten en offertes met negatieve bedragen werden onder bepaalde omstandigheden foutief als creditnota aangeduid.
  • Afwijkende BTW-percentages (bvb. BTW verlegd) werden als 0% getoond bij het bekijken van een factuur. Bij afdruk van een factuur was er geen probleem.
  • Opgeven van een foutief bedrag tijdens invoeren van een betaling wordt nu onmiddellijk opgevangen.

Vragen of opmerkingen kunnen steeds doorgegeven worden langs de contact-pagina.