Importeren en exporteren van klanten

Reeds enige tijd was het mogelijk om klanten te importeren langs een CSV/Excel-bestand volgens Outlook-formaat.

Deze optie werd nu ferm uitgebreid waardoor je een CSV-bestand niet enkel met Outlook-formaat kunt importeren maar je kunt het formaat nu zelf bepalen. Bovendien krijg je de optie om reeds bestaande klantengegevens te zoeken en bij te werken indien gewenst.

Naar analogie met het importeren van artikelen wordt er na het inlezen van een CSV-bestand een bevestigingsscherm getoond met alle gevonden gegevens zodat er nog aanpassingen kunnen worden doorgevoerd voor het uiteindelijke importeren.

Bijkomend werd er ook een nieuw onderdeel toegevoegd in de import-module om alle klantengegevens te exporteren naar CSV/Excel.

Meer info vind je terug in de Import/Export-module: http://eenvoudigfactureren.be/import.

Vragen of opmerkingen kunnen steeds doorgegeven worden langs de contact-pagina.