ClearFacts is een online platform om al uw verkoopfacturen en aankoopfacturen te verzamelen zodat deze digitaal kunnen worden verstuurd naar en verwerkt door uw boekhouder. Verder biedt ClearFacts een digitaal archief voor al uw boekhoudkundige stukken en functionaliteit om met uw boekhouder (near) realtime samen te werken. Door een koppeling met ClearFacts op te zetten vanuit EenvoudigFactureren kunt u uw verkoopfacturen rechtstreeks doorsturen naar uw boekhouder. Om ClearFacts te kunnen gebruiken moet uw boekhouder wel aangesloten zijn op dit platform.

Indien u nog geen ClearFacts-account bezit, vraagt u die eerst aan bij uw boekhouder.

Het instellen van een integratie is enkel mogelijk met een Professional-pakket of hoger.

Connectie

Om de connectie met ClearFacts op te zetten heeft u een ClearFacts account nodig. Mocht u deze nog niet hebben kunt u dit aanvragen langs uw boekhouder.

Eénmaal u een ClearFacts-account heeft en uw gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord kent kunt u de connectie opzetten langs Instellingen > Integraties > Verbinden met ClearFacts. Deze connectie hoeft u slechts 1x uit te voeren.
Hier vult u het BTW-nummer in van uw onderneming waarvoor u een ClearFacts-account heeft.

ClearFacts connectie

Eénmaal het BTW-nummer werd ingegeven en u op ‘Connecteren’ klikt wordt u even omgeleid naar de website van ClearFacts en kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord bij ClearFacts opgeven.

Nadat er succesvol een connectie werd opgezet kunt u facturen doorsturen naar uw boekhouder.

Facturen doorsturen naar uw boekhouder

Langs ClearFacts kunnen uw facturen rechtstreeks naar het boekhoudpakket van uw boekhouder worden doorgestuurd. Zo hoeft u uw facturen niet meer manueel af te halen en doorsturen. Met 1 klik kunt u alle facturen van een maand of kwartaal doorsturen. Zowel de afgedrukte factuur als PDF alsook de factuur als gestructureerde gegeven (om elektronisch in te lezen) worden doorgestuurd.

Het pakket van uw boekhouder moet hiervoor wel de nodige aansluiting bij ClearFacts hebben. Dit kunt u dus best eerst navragen bij uw boekhouder.

U kunt een reeks facturen in 1x doorsturen of u kunt ook een factuur afzonderlijk doorsturen.

Om een factuur afzonderlijk door te sturen opent u de factuur in kwestie en klikt u op Meer acties > Verzenden naar boekhouder.

Verzenden naar boekhouder

Opgelet! Een factuur kan slechts 1x worden doorgestuurd. Eénmaal doorgestuurd kunt u wel nog wijzigingen aan uw factuur doorvoeren maar deze zult u manueel moeten doorgeven aan uw boekhouder.

Nadat een factuur werd verstuurd krijgt u hiervan een melding in de tijdslijn onderaan de factuur. Zo kunt u nagaan of een factuur reeds werd doorgestuurd.

Om een reeks facturen in 1x door te sturen gaat u naar het factuuroverzicht en klikt u op Meer acties > Verzenden naar boekhouder.

Meer acties factuuroverzicht

Hierna kunt u een periode selecteren waarvan u de facturen wenst door te sturen. Enkel facturen die nog niet werden doorgestuurd zullen worden geselecteerd.

Verzend naar boekhouder

Tijdens het doorsturen worden enkele validaties voor uw factuur doorgevoerd. Het is dus mogelijk dat een factuur verkeerde gegevens bevat en moet worden aangepast. U krijgt een melding per factuur indien deze al dan niet correct werd doorgestuurd.

Verzendingen van de laatste 30 dagen worden bijgehouden en zijn te bekijken langs dezelfde pagina. U kunt dus ook nadien nog bekijken welke facturen correct werden doorgestuurd.