Tweede klantadres en aangepast e-mail onderwerp

Een nieuwe update van EenvoudigFactureren is beschikbaar met enkele interessante wijzigingen:

Klanten

Aan het beheren van klanten werden verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo kunt u nu een tweede adreslijn toevoegen en het land van de klant kunt u selecteren uit een lijst. Daarnaast kan er een tweede verzendadres of werfadres worden toegevoegd. Dit tweede adres kunt u toevoegen bij afdruk van de factuur, leveringsbon of ander document (te activeren via “Layouts”).

In het klantenoverzicht ziet u naast de naam nu ook het adres van de klant. Dit maakt het mogelijk om in een oogopslag een onderscheid te maken tussen klanten met een gelijkaardige naam. En per klant kunt u een vaste gestructureerde mededeling instellen. Deze gestructureerde mededeling wordt dan automatisch gebruikt bij het aanmaken van een factuur voor deze klant. Om een vaste gestructureerde mededeling in te stellen dient u eerst de modules “Gestructureerde mededeling” en “Klant specifieke instellingen” te activeren.

Bij het importeren van klanten vanuit Excel zal nu ook rekening worden gehouden met het klantennummer om een bestaande klant te detecteren.

Verzending factuur per e-mail of PEPPOL

Tijdens het verzenden van een factuur (of ander document) via e-mail krijgt u nu de mogelijkheid om het onderwerp van de e-mail aan te passen. Vooral handig als u de factuur op een meer gepersonaliseerde manier wenst te versturen.

En om te voorkomen dat bij het opstellen van de begeleidende tekst van de e-mail het “Verzend”-kader ongewenst wordt gesloten zullen deze kaders niet langer worden gesloten als u ernaast klikt. Om het kader te sluiten klikt u op de Annuleren-knop, op het kruisje bovenaan of ook met een dubbelklik naast het kader zal deze sluiten.

Het verzenden van facturen via PEPPOL is reeds enige tijd beschikbaar maar omdat niet iedereen PEPPOL kent en deze manier van verzenden toch wel heel wat voordelen biedt zal er nu automatisch worden gedetecteerd als een klant via PEPPOL bereikbaar is; ook als de PEPPOL-module niet werd geactiveerd. Zo kunt u deze optie rechtstreeks activeren en verzenden via PEPPOL. Werd de PEPPOL-module wel reeds geactiveerd zal de PEPPOL-tab automatisch worden getoond indien de klant via PEPPOL kan worden bereikt.

Meer info over PEPPOL: PEPPOL-info pagina

Ponto

Via Ponto kunt u uw bankrekening rechtstreeks connecteren met EenvoudigFactureren om automatisch betalingen in te lezen. Door een update bij Ponto is het nodig om de koppeling met Ponto opnieuw in te stellen. Tot nu maakte de koppeling van EenvoudigFactureren naar Ponto gebruik van een API token. Deze manier van connecteren vervalt echter op 31 december 2019.

Het is daarom belangrijk dat u voor 31/12/2019 uw koppeling met Ponto verbreekt en de koppeling opnieuw opzet.

Aanmaak facturen

Ook bij het aanmaken van facturen werden enkele kleine verbeteringen doorgevoerd.

Als uw factuur is gemaakt vanuit een offerte of ander document beschikt u over 2 nieuwe variabelen die kunnen worden toegevoegd aan de factuurnotitie. Met %original-document-type% (bijv. “offerte”) en %original-document-number% (bijv. “2019-0001”) kunt u nu rechtstreeks verwijzen naar het oorspronkelijke document. Ook de reeds bestaande variabele %document-number% kunt u nu gebruiken in de factuurnotitie. Deze variabelen stelt u bij voorkeur in via de “Instellingen” als standaard factuurnotitie.

Bij gebruik van een BTW-vrijstelling wordt de begeleidende tekst automatisch toegevoegd in de factuurnotitie. Ook als een Franstalige of Engelstalige factuur wordt aangemaakt. Past u de taal van de factuur nog later aan dan zal de begeleidende tekst in de factuurnotitie nu ook automatisch worden aangepast naar de correcte taal.

Voor BTW-vrijstelling “VA – Vrijstelling door vrijgestelde activiteiten” kunt u de omschrijving van het artikel 44 uit het BTW-wetboek nu aanvullen met de wettekst die van toepassing is. Hiervoor gaat u naar “Instellingen” > “Geavanceerd”.

Een nieuwe optie werd toegevoegd die bepaald hoe meerdere offertes (of bestelbonnen) worden samengevoegd naar een nieuwe factuur. Bij het samenvoegen kunt u de regels van de verschillende offertes nu gescheiden houden. Hiervoor gaat u naar “Instellingen” > “Geavanceerd” > “Samenvoegen offertes” > “Items gegroepeerd per offerte houden”.

Andere wijzigingen

Ook deze andere wijzigingen werden doorgevoerd:

  • Bij het manueel koppelen van een bankverrichting kunt u nu ook zoeken naar de openstaande factuur.
  • Instellen van een afwijkende titel per layout via “Layouts” (Bijv. “Bestelbon” vervangen door “Overeenkomst”). Deze afwijkende titel zal enkel worden getoond bij afdruk. Dit was per document type reeds mogelijk via “Instellingen” > “Geavanceerd” maar kan nu bijkomend per layout worden ingesteld.
  • Elektronische facturen (UBL) met grootboekrekening werden bijgewerkt om betere ondersteuning aan boekhoudprogramma’s te bieden.
  • Verbetering van aanmaken en terugzetten back-ups bij accounts met veel gegevens.
  • Extreem lange woorden worden bij afdruk nu verdeeld over verschillende lijnen.

API

Om deze wijzigingen mogelijk te maken werden volgende wijzigingen aan de API doorgevoerd:

  • Nieuwe velden clients.street2 en clients.country_code om bijkomende adresgegevens bij te houden
  • Nieuwe velden clients.delivery_address en clients.site_address om het verzendadres en werfadres bij te houden
  • Nieuw veld clients.default_structured_message om de standaard gestructureerde mededeling per klant bij te houden
  • Nieuw veld subscriptions.email_subject om het e-mail onderwerp van de te versturen factuur bij te houden
  • Nieuw veld invoices.outstanding_balance voor het resterende saldo van een klant (enkel beschikbaar via API)

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de servicedesk.