Verbeterde berichtgeving van uitgevoerde acties

De berichten en foutmeldingen gegeven na het uitvoeren van acties werd verbeterd.
Hierdoor zou het duidelijker moeten zijn of een bepaalde actie al dan niet geslaagd is.

Een voorbeeld:
Voorbeeld-boodschap

Of:
Voorbeeld-boodschap